Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendarzáznam240 min.

Témy webinára:

 • Praktické ukážky vytvorenia zákazky
 • Prenos zákazky z iného systému do elektronickej platformy
 • Zákonný rámec na využívanie elektronickej platformy

calendarzáznam100 min.

Témy webinára:

 • Dotácie pre mestá a obce z Programu Slovensko
 • Dotácie pre mestá a obce z Plánu obnovy
 • Program obnovy dediny v roku 2023

calendarzáznam240 min.

Témy webinára:

 • Ako obstarávať IT služby?
 • Vendor lock-in
 • Nové kompetencie ÚVO
 • Oprávnenia žiadateľov/prijímateľov

calendarzáznam60 min.

Témy webinára:

 • Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
 • Budovanie vodovodov, kanalizácií a vodozádržných opatrení
 • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

calendarzáznam60 min.

Témy webinára:

 • Vysvetlenie podmienok novej výzvy
 • Ako získať dotáciu?
 • Odporúčania z praxe

calendarzáznam100 min.

Témy webinára:

 • Financie a služby EÚ pre startupy
 • Granty a investície Európskej rady pre inovácie
 • Možnosti podpory startupov z eurofondov a Plánu obnovy

Alžbeta Selecká
Alžbeta Selecká
Tibor Tabak
Tibor Tabak
Ivan Vincenc
Ivan Vincenc
Zuzana Balážiová
Zuzana Balážiová
Sekretariat AVVSS
Sekretariat AVVSS
Milan Sýkora
Milan Sýkora
Grantexpert-fundovaní odborníci
Ing. Peter Migas
Ing. Peter Migas
tomas habinak
tomas habinak
Veľmi dobrá prezentácia a užitočný nástroj.
Marcel Tarda
Marcel Tarda