Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
240 min.

Povinná elektronická platforma platná od 1.2.2023

Od 1. februára 2023 platí zákaz používania súkromných elektronických prostriedkov pri zákazkách s nízkou hodnotou a podlimitných zákazkách. Povinné využívanie elektronickej platformy prináša viacero otázok.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

Ako postupovať pri zákazkách vyhlásených pred 1.2.2023?

Všetky otázky súvisiace s elektronickou platformou zodpovieme na našom webinári. Predstavíme si tiež funkcionality elektronickej platformy a názornými ukážkami vytvoríme novú zákazku.

Dozviete sa tiež ako využívať elektronickú platformu, ale aj to, aké máte práva a povinnosti v prípade ak ste doteraz používali iné elektronické prostriedky (JOSEPHINE, Eranet, Tendernet, Elena, EVOservis a iné). Ako postupovať po 1.2.2023 ak máte neukončené zákazky v týchto systémoch? Tiež si vysvetlíme aký je rozdiel medzi platformou a vestníkom, resp. systémom ISZU.

Webinár sa uskutoční 8. marca 2023 a bude prebiehať prostredníctvom aplikácie alebo webového rozhrania ZOOM. Záznam z webinára bude zaslaný všetkým registrovaným účastníkom.

Hlavné témy

1. Zákonný rámec na využívanie elektronickej platformy
2. Rozdiel v zadávaní podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v IS EVO a IS EKS ako dvoch častí elektronickej platformy
3. Zákazky s nízkou hodnotou v elektronickej plaftorme
4. Praktické ukážky vytvorenia zákazky, odoslania pozvánok hospodárskym subjektom
5. Ako realizovať zákazku s nízkou hodnotou neverejne
6. Zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky so zverejnením vo vestníku
7. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
8. Elektronická aukcia
9. Vytvorenie prístupu pre kontrolné orgány
10. Prenos zákazky z iného systému do elektronickej platformy
11. Je potrebné migrovať zákazky s nízkou hodnotou vyhlásené v iných systémoch do elektronickej platformy?

Lektor

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – Odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Expert je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre