Vypracovanie projektu

Kvalitné vypracovanie projektu, projektovej žiadosti (alebo žiadosti o NFP) je kľúčovým krokom k získaniu dotácie. Vieme, že pre väčšinu z vás nie je jednoduché napísať svojpomocne žiadosť o eurofondy alebo dotácie z iných zdrojov. Radi vám preto pomôžeme a kompletnú žiadosť vypracujeme za vás.

Skúsenosti

Grantom a dotáciám sa venujeme viac než 15 rokov. Za ten čas sme vypracovali množstvo úspešných žiadostí.

Transparentnosť

Náročnosť a rozsah jednotlivých žiadostí je odlišná. Cena za túto službu závisí od konkrétnej výzvy. Všetky podmienky však budete vedieť vopred.

Individuálny prístup

K projektom pristupujeme individuálne. Vďaka skúsenostiam dokážeme často vopred odhadnúť šance projektu.  

Kroky ktorými si spolu prejdeme

1
Posúdenie projektového nápadu a overenie oprávnenosti
Na začiatku budeme potrebovať vstupné informácie o vašom projektovom zámere. Dôležité je ujasniť si, do akej grantovej výzvy budete žiadosť podávať, aby ste získali grant. Ak potrebujete pomôcť s hľadaním tej správnej grantovej výzvy, radi si s vami dohodneme individuálnu konzultáciu.
2
Výber experta a cenová ponuka
Nájdeme pre vás vhodného experta z požadovanej oblasti a zašleme vám cenovú ponuku pre vypracovanie projektu.
3
Stretnutie s expertom a nastavenie spolupráce
S expertom sa stretnete osobne alebo prostredníctvom videohovoru. Dohodnete si presné kroky a svoje úlohy v celom procese vypracovania žiadosti.
4
Vypracovanie projektu
Následne začneme na projekte pracovať. Čiastkové výstupy vám budeme posielať alebo vás o nich informovať, až kým sa nedopracujeme k finálnej podobe projektu.
5
Úhrada služby
Po odsúhlasení objednávky vám zašleme zálohovú faktúru vo výške 50% z celkovej ceny za vypracovanie projektovej žiadosti. Zvyšnú sumu doplácate po odovzdaní kompletného projektu.
calc

Cena, za ktorú pre vás vypracujeme projekt je rôzna

Pošlite nám základné informácie o vašom projekte, my vás budeme kontaktovať s ponukou nášho grantového špecialistu

Naše referencie

Vďaka dlhoročným skúsenostiam vieme ako napísať žiadosť o grant, aby mala čo najväčšie šance na úspech a na čo si dať pozor, aby sme sa vyhli prekážkam.

100+ mil. €

získaných v schválených
projektoch

800+

individuálnych konzultácií

10 000+

účastníkov
školení

100+

aktuálnych grantov v databáze