E-learning kurzy

Pozrite si ponuku našich E-learningov a vzdelávajte sa v oblasti grantov a projektov. Po zakúpení nájdete online kurzy vo vašom profile. Spustiť ich môžete kedykoľvek, prerušiť ich a dokončiť neskôr.

locker
star star star star star
UKÁŽKA
Dĺžka: 6 hodín
Rozsah:5 tém + 5 testov

Čo sa naučíte?

  • Porozumieť základnej terminológií v oblasti grantov a dotácií 
  • Zorientovať sa v dostupných dotačných zdrojoch
  • Ako prebieha proces prípravy, výberu a realizácie projektov.
locker
star star star star star
Dĺžka:4 hodiny
Rozsah:14 tém + 4 testy

Čo sa naučíte?

  • Porozumieť základným pojmom projektového riadenia
  • Ako vytvoriť maticu logického rámca a jej využitie v projekte
  • Naplánovať aktivity projektu a priradiť k nim potrebné zdroje