Aktuálne granty, dotácie a eurofondy pre obce a mestá

V Programe Slovensko pre roky 2021 – 2027 môžu mestá a obce získať dotácie na budovanie inteligentných miest či prvkov zelenej infraštruktúry. Grantové výzvy sú ďalej zamerané na rozvoj verejnej dopravy či výstavbu miestnych komunikácií. Dotácie z plánu obnovy podporia mestskú mobilitu a zapojiť sa môžete aj do výziev na podporu cyklodopravy a cyklistickej infraštruktúry. Jednou z kľúčových tém na najbližšie roky je budovanie a rozvoj nabíjacej infraštruktúry.

Mestá a obce na Slovensku majú v najbližších rokoch viacero možností získať dotácie na zlepšovanie IKT služieb a ďalšie účely. Či už je to dotácia na obnovu kultúrnych domov, galérií alebo modernizácia nových cyklotrás, práve teraz je vhodný čas uchádzať sa o financie z eurofondov a ďalších zdrojov. Nové výzvy a s nimi nové možnosti financovania pribúdajú doslova zo dňa na deň. Nestraťte sa v mori informácií a využite bezplatnú službu Grantový radar, vďaka čomu sa dozviete o nových dotáciách pre vašu obec a mesto.

Informácie o výzve na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov nájdete v tomto článku.

Na portáli GrantExpert sa sa dočítate viac aj o týchto témach:

Efektivita čerpania eurofondov bude závisieť od spolupráce samospráv
Eurofondy pomôžu zmeniť posledný uhoľný región na Slovensku
Zistite koľko peňazí z eurofondov čerpá vaša obec
Podpora cyklistickej dopravy v roku 2022
Eurofondové projekty môžu byť navýšené z dôvodu inflácie

Granty a výzvy pre mestá a obce