Aktuálne granty, dotácie a eurofondy pre obce a mestá

V Programe Slovensko pre roky 2021 – 2027 môžu mestá a obce získať dotácie na budovanie inteligentných miest či prvkov zelenej infraštruktúry. Grantové výzvy sú ďalej zamerané na rozvoj verejnej dopravy či výstavbu miestnych komunikácií. Dotácie z plánu obnovy podporia mestskú mobilitu a zapojiť sa môžete aj do výziev na podporu cyklodopravy a cyklistickej infraštruktúry. Jednou z kľúčových tém na najbližšie roky je budovanie a rozvoj nabíjacej infraštruktúry. V databáze grantov na portáli Grantexpert.sk nájdete aj novú dotáciu na výstavbu a rekonštrukciu cyklotrás.

Mestá a obce na Slovensku majú v najbližších rokoch viacero možností získať dotácie na zlepšovanie IKT služieb a ďalšie účely. Či už je to dotácia na obnovu kultúrnych domov, galérií alebo modernizácia nových cyklotrás, práve teraz je vhodný čas uchádzať sa o financie z eurofondov a ďalších zdrojov. Nové výzvy a s nimi nové možnosti financovania pribúdajú pomerne často. Nestraťte sa v mori informácií a využite bezplatnú službu Grantový radar, vďaka čomu sa dozviete o nových dotáciách pre vašu obec a mesto. Informácie o výzve na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov nájdete v tomto článku.

Máte viacero projektov financovaných z fondov EÚ? Zistite ako si zjednodušiť a zefektívniť prácu vďaka manažérskemu reportu.

Vieme, že nájsť vhodný grant či napísať projekt môže byť zložité a zdĺhavé. Preto vám ponúkame profesionálnu pomoc. Grantom a dotáciám sa venujeme viac než 15 rokov. Radi s vami skonzultujeme váš projekt a dokážeme tiež kompletne zastrešiť spracovanie žiadosti o grant či riadenie schváleného projektu.

Granty a výzvy pre mestá a obce

Viac o téme nájdete v našich článkoch