Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar 25. 1. 9:00 – 12:30

Témy webinára:

 • Predstavenie dokumentu Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom
 • Výkon kontroly verejného obstarávania v prípade rizikovosti VO
 • Rizikovosť a kontrola dodatkov

calendar 14. 12. 10:00 – 12:00

Témy webinára:

 • Začatie realizácie aktivít projektu
 • Oprávnené výdavky a zmeny v projekte
 • Žiadosť o preplatenie prostriedkov a účtovanie projektu

calendar záznam 10:00 – 11:00

Témy webinára:

 • Základné informácie o úveroch s grantovou zložkou
 • Úverový proces pri poskytovaní financovania bankou
 • Tipy na dobré finančné zdravie firmy

calendar záznam 10:00 – 11:00

Témy webinára:

 • Manažérsky reporting
 • Zdroje dát a budúcnosť ITMS
 • Prezentácia vzorového reportu, ktorý vám zásadne uľahčí prácu

calendar záznam 9:00 – 11:00

Témy webinára:

 • Povinnosti prijímateľa pri ukončení realizácie projektu
 • Záverečná žiadosť o platbu a monitorovacia správa, hlásenie o ukončení
 • Ukončenie projektu v ITMS

calendar záznam 200 min.

Témy webinára:

 • Čo je to nový informačný systém eForms a ako ho používať?
 • Nový dizajn formulárov a nové prvky kontroly
 • Ako funguje eForms v spojení s elektronickou platformou a súkromnými elektronickými prostriedkami?

Na základe 69 recenzií
tomas habinak
tomas habinak
Veľmi dobrá prezentácia a užitočný nástroj.
Gold Phoenix
Gold Phoenix
Výborný webinár o využití AI (ChatGPT, Bard) pri písaní dotačných žiadosti. Praktický s ukážkami, čo oceňujeme.
Milan Valek
Milan Valek
dobrá a rýchla orientácia vo vyhlásených výzvach
Janka Stašáková
Janka Stašáková
Stále čakám na nejakú ponuku pre samostatné školské internáty
Hanka Horakova
Hanka Horakova
Zrozumiteľný a pútavo zhrnutý vstup do sveta písania grantov za pomoci AI. Odporúčam! A ďakujem 🙂