Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar 8. 12. 10:00 – 11:30

Témy webinára:

 • Financie a služby EÚ pre startupy
 • Granty a investície Európskej rady pre inovácie
 • Možnosti podpory startupov z eurofondov a Plánu obnovy

calendar 1. 12. 09:00 – 13:00

Témy webinára:

 • Príprava verejného obstarávania
 • Zákazky s nízkou hodnotou a elektronická platforma
 • Vyhodnotenie ponúk a uzatvorenie zmluvy

calendar 24. 11. 09:00 – 13:00

Témy webinára:

 • Ako urobiť dobrú zákazku aj bez predchádzajúcich skúseností
 • Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady
 • Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

calendar záznam 100 min.

Témy webinára:

 • Nahrávanie VO v stave ex-post teda po podpise zmluvy o NFP
 • Spracovanie verejného obstarávania pri podávaní žiadosti o NFP
 • Praktická ukážka zmlúv a špecifiká eurofondových projektov

calendar záznam 90 min.

Témy webinára:

 • Všetky možnosti dotácií na obnovu pamiatok a historických budov
 • Vysvetlíme kto a za akých podmienok môže dotácie získať
 • Praktické odporúčania z úspešných projektov

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Aktuálne a plánované výzvy z FPU
 • Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti
 • Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov