Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar 18. 8. 10:00 – 11:00

Témy webinára:

 • Veľký prehľad aktuálnych a plánovaných dotácií
 • Na aké projekty budete môcť použiť financie?
 • Tipy ako zvýšiť šance na získanie dotácie

calendar 10. 8. 10:00 – 12:00

Témy webinára:

 • Najčastejšie chyby v eurofondových projektoch
 • Ako sa vyhnúť chybám a neoprávneným výdavkom?
 • Príklady z praxe

calendar 28. 7. 10:00 – 11:00

Témy webinára:

 • Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
 • Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov
 • Podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a aktivity na predchádzanie sociálneho vylúčenia

calendar 19. 7. 10:00 – 12:00

Témy webinára:

 • Životný cyklus projektov ako ho (ne)poznáme
 • Rozdiely medzi štandardným projektom a EÚ projektom
 • Vybrané nástroje projektového riadenia

calendar 7. 7. 10:00 – 11:30

Témy webinára:

 • Čo všetko žiadosť obsahuje a aké prílohy k nej musíte doložiť
 • Vypĺňanie formulára – krok za krokom
 • Tipy a triky ako zvýšiť svoje šance na úspech

calendar 22. 6. 10:00 – 11:00

Témy webinára:

 • Rozvoj zručností na podporu trhu práce
 • Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
 • Grantový program UMENIE