Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar 15. jún09:00 – 13:00

Čo sa dozviete?

 • Kedy a ako dodatkovať zmluvy a kedy je naopak lepšie nerobiť to?
 • Všeobecné metodické usmernenie UVO č. 6 2022
 • Čo musí verejný obstarávateľ preukázať?

calendar7. jún10:00 – 11:00

Témy webinára:

 • Aké projekty budete môcť podporiť z nových eurofondov?
 • Aké podmienky budú musieť samosprávy splniť?
 • Aké novinky prinesie nový Program Slovensko?

calendar31. máj10:00 – 11:00

Témy webinára:

 • Aké projekty budete môcť podporiť z nových eurofondov?
 • Kto bude môcť o granty na podporu podnikania žiadať?
 • Aké novinky prinesie nový Program Slovensko?

calendar20. máj10:00 – 11:00

Témy webinára:

 • Podpora cyklodopravy na Slovensku
 • Granty na rozvoj finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania
 • Podpora kultúry a digitálnych zručností znevýhodnených skupín obyvateľstva

calendar12. máj10:00 – 12:00

Čo sa dozviete?

 • Opis základnej systematiky zákona
 • Oprávnenia žiadateľov/prijímateľov
 • Priblíženie procesov súvisiacich s čerpaním prostriedkov
 • Súvisiace predpisy a vzťahy

calendar28. apríl10:00 – 11:30

Čo sa dozviete?

 • Detailné podmienky výziev
 • Kto všetko je oprávneným žiadateľom a koľko viete získať?
 • Kompletné informácie o žiadosti
 • Ako zvýšiť svoje šance na úspech?