Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar 29. 5. 9:00 – 13:00

Témy webinára:

 • Opis predmetu zákazky
 • Podmienky účasti a dodatkovanie
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk

calendar 30. 4. 10:00 – 11:15

Témy webinára:

 • Granty na e-vzdelávanie, digitálnu inklúziu a smart cities
 • Podpora kultúry a cestovného ruchu v česko-slovenskom pohraničí
 • Predstavenie služby Grant AI

calendar záznam 9:00 – 13:00

Témy webinára:

 • Postupy zadávania zákaziek
 • Prieskum trhu
 • Pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné/nadlimitné zákazky

calendar záznam 10:00 – 11:30

Témy webinára:

 • Špecifiká a podmienky výskumno-vývojových projektov
 • Na čo všetko treba myslieť pred podaním žiadosti
 • Prehľad aktuálnych a plánovaných výziev

calendar záznam 10:00 – 11:30

Témy webinára:

 • Základné podmienky pre získanie grantov
 • Príprava projektového zámeru
 • Identifikácia vhodného programu

calendar záznam 10:00 – 11:00

Témy webinára:

 • Granty zo súkromných nadácií na Slovensku
 • Financovanie ekologických projektov
 • Prehľad plánovaných výziev pre neziskovky z eurofondov

Alžbeta Selecká
Alžbeta Selecká
Tibor Tabak
Tibor Tabak
Ivan Vincenc
Ivan Vincenc
Zuzana Balážiová
Zuzana Balážiová
Sekretariat AVVSS
Sekretariat AVVSS
Milan Sýkora
Milan Sýkora
Grantexpert-fundovaní odborníci
Ing. Peter Migas
Ing. Peter Migas
tomas habinak
tomas habinak
Veľmi dobrá prezentácia a užitočný nástroj.
Marcel Tarda
Marcel Tarda