Aktuálne granty, dotácie a eurofondy pre mimovládne organizácie

Neziskové organizácie, nadácie či občianske združenia majú možnosť získať granty z rôznych zdrojov. Na aktivity tretieho sektora sú na Slovensku vyhlasované stovky výziev každý rok. Okrem dotácií z eurofondov sú mimovládne organizácie financované aj z Nórskych grantov a iných medzinárodných programov či rôznych dotačných schém ministerstiev, VÚC alebo súkromných nadácií. Najčastejšími oblasťami podpory mimovládnych organizácií sú spoločenské inovácie, environmentálne témy alebo podpora zlepšovanie občianskej vybavenosti miest a obcí. Mimovládne organizácie vedia vďaka grantovým výzvam získať aj financie na bežnú prevádzku a celkový rozvoj tretieho sektora. V uplynulých rokoch boli vyhlásené napríklad grantové výzvy pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre alebo podporujúce znevýhodnené osoby. Prehľad grantov pre neziskové organizácie a občianske združenia nájdete v našej databáze.

Granty a výzvy pre mimovládne organizácie