GRANTY MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE
9.5.2023

Ministerstvo vyhlásilo výzvy na pomoc neziskovkám

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo na prelome apríla a mája 2023 tri nové výzvy na podporu mimovládnych organizácií. Z dotácií budú podporené organizácie pracujúce s mládežou a deťmi, ale aj rôzne sociálne projekty.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) vyhlásilo novú výzvu vo výške 9 miliónov eur pre obce, mestá a mimovládne organizácie. Cieľom tejto dotácie je vybudovať nové verejné priestranstvá, športoviská a turistické miesta. Žiadatelia môžu získať dotáciu od 100 000 do 450 000 eur na projekty, ktoré sú zamerané na pohybové a voľnočasové aktivity nesúťažného charakteru. Tieto aktivity môžu zahŕňať napríklad workoutové zostavy, rôzne športy a hry, pumptrackové dráhy, detské ihriská, komunitné záhrady, letné čitárne, tanečné parkety a ďalšie.

Cieľom ďalšej výzvy z dielne MIRRI je Rozvoj detí a mládeže v rôznych oblastiach vrátane ochrany životného prostredia a amatérskeho športu. Výzva je určená pre mimovládne organizácie na Slovensku. Získať môžu dotáciu od 25 000 do 200 000 eur na jeden projekt.

a) podpora voľnočasových aktivít zameraných na pohyb detí a mládeže;
b) podpora aktivít zameraných na pevneniu fyzického a psychického zdravia;
c) podpora rozvoja amatérskeho športu pre športové, detské a mládežnícke kluby v nižších ligách;
d) podpora outdoorových, voľnočasových a športových aktivít pre deti a mládež;
e) podpora zážitkových voľnočasových aktivít vedúcich k ochrane životného prostredia;
f) podpora aktivít vedúcich k zapájaniu mladých ľudí do komunitných aktivít;
g) podpora bádateľských aktivít mládeže;
h) investícia do materiálno-technického vybavenia.

Viac informácií o výzve nájdete v našej databáze grantov.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Výzva je určená pre občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a náboženské alebo cirkevné organizácie, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti. Podpora v celkovej výške 1,6 milióna eur je určená pre organizácie v Bratislavskom a Košickom kraji.

Žiadatelia môžu získať dotáciu od 50 000 až do 200 000 eur na projekty, ktoré sa zameriavajú na sociálne poradenstvo, krízovú intervenciu, psychologické poradenstvo a terapiu, materiálno-technické vybavenie zariadení, aktivity a poradenstvo pre zraniteľné skupiny obyvateľstva a podobne.

Viac informácií o výzve nájdete v našej databáze grantov.