Kontakt

Naša adresa

Grantexpert s.r.o.
Záhradnícka 72
821 08 Bratislava

V prípade problémov s platbou nás kontaktujte na číslach:
+421 911 107 306
+421-2-5010 9870

Všetky ďalšie otázky radi zodpovieme na:
ahoj@grantexpert.sk

Fakturačné údaje

IČO: 47454890
DIČ: 2023906786
IČ DPH: SK2023906786

Obchodný register Okr. súd BA I, odd. Sro, vl. č. 93256/B (zo dňa 17. 10. 2013)

Inšpektorát SOI pre BSK, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27