GRANT AI

Táto služba vám pomôže vytvoriť projektové nápady, nájsť vhodný grant aj vypracovať grantovú žiadosť. To všetko s využitím pokrokovej technológie umelej inteligencie (AI). Grant AI vám ušetrí množstvo času a peňazí na ceste k úspešnému projektu. Používanie služby je intuitívne a jednoduché.

Ušetrený čas

Písanie textov grantových žiadostí je vďaka umelej inteligencii rýchlejšie ako kedykoľvek pred tým.

Ušetrené peniaze

Nemusíte platiť sa konzultačné služby, s ktorými vám dokáže pomôcť umelá inteligencia.

Využitie AI

Naučte sa pracovať s technológiou, ktorá vám v najbližších rokoch zásadne uľahčí život.

Ako to funguje?

1
Informácie o vašej organizácii
Na začiatku vyplníte stručný opis vašej organizácie. S týmito informáciami bude následne pracovať umelá inteligencia tak, aby všetky ďalšie kroky čo najviac prispôsobila konkrétne vašej organizácii. Organizácií môžete pridať aj viacero, bez ohľadu na právnu formu. Znamená to, že v rámci svojho konta budete môcť pridať napríklad jednu neziskovku, dve firmy alebo vašu obec.
2
Vytvorenie projektového nápadu
Projektový nápad môžete vytvoriť dvoma spôsobmi. Ak už máte premyslený nejaký plán toho, čo chcete financovať, stačí vyplniť niekoľko základných informácií. Na základe nich potom Grant AI vytvorí podrobnejší projektový nápad. V druhom prípade si môžete vybrať niektorý z grantov v našej databáze a umelá inteligencia vám na základe informácií o grante, vygeneruje projektový nápad, ktorý môže slúžiť ako inšpirácia. Grant AI vám pomôže vygenerovať jeden alebo viac projektových nápadov, ktoré následne spracuje do komplexnejšieho projektového zámeru. Ten slúži ako podklad pre písanie grantovej žiadosti.
3
Nájdenie vhodného grantu
Na základe informácií o vašich nápadoch vám umelá inteligencia pomôže identifikovať potenciálny grant, ktorý by ste mohli získať. Vašou úlohou je následne prečítať si všetky podmienky, aby ste sa uistili, že je grant pre vás naozaj vhodný. Ak spĺňate všetky podmienky, umelá inteligencia vám pomôže vytvoriť projektovú žiadosť pre konkrétny grant.
4
Vytvorenie grantovej žiadosti
Každá grantová žiadosť obsahuje formulár žiadosti. Ak chcete získať grant, formulár musíte vyplniť a odoslať. Formulár sa skladá z viacerých polí. Ide napríklad o opis projektu, jeho dopady a ciele, merateľné ukazovatele projektu alebo želaný stav, ktorý chcete projektom dosiahnuť. Na kvalite textov často závisí či grant získate alebo nie. Práve generovanie dobrých a nápaditých textov je jedným z kľúčových benefitov umelej inteligencie. Vďaka Grant AI dokážete vytvoriť jednoduchú grantovú žiadosť kvalitnejšie a podstatne rýchlejšie. Texty, ktoré v rámci Grant AI vygenerujete môžete použiť pri vypĺňaní reálnej žiadosti.