Naši partneri

Poďakovanie patrí všetkým partnerom portálu Grantexpert, za ich podporu, cenné rady a nadšenie pre digitálne inovácie v grantoch, ktoré s nami zdieľajú.