S GrantExpert máte
eurofondy na dosah

 • Všetky eurofondy transparentne na jednom mieste
 • Preverení experti na eurofondy
 • Platby za služby expertov na etapy
 • Plná konzultačná podpora zo strany GrantExpert.sk
 • Pravidelné grantové tipy
Gratancia vrátenia peňazí

On-line vyhľadávanie eurofondov

Stovky eurofondových výziev v celkovej hodnote vyše 15 mld EUR môžu podporiť aj váš projekt

Získajte eurofondy s podporou GrantExpert

0 €/ rok
 • Prehľadné vyhľadávanie eurofondov
 • Príprava žiadosti o eurofondy a ďalšie služby za fixné ceny expertov online
 • Notifikácie o aktuálnych výzvach
Navyše k ročnému Free získajte aj:
29,90 €/ rok
 • 30 min. úvodná telefonická konzultácia s GrantExpertom
 • Základné interaktívne prehľady úspešnosti uchádzačov o eurofondy
 • VIP rozhranie s možnosťou on-line chatu
Navyše k ročnému Basic získajte aj:
99,90 €/rok
 • Výber všetkých vhodných eurofondov na mieru
 • Zľavy až do 20% z vybraných služieb
 • Rozšírené interaktívne prehľady úspešnosti uchádzačov o eurofondy
50 €/ hod
 • Individuálna konzultácia vo všetkých oblastiach grantového financovania pre laikov, ako aj profesionálov
 • Pri objednávke konzultácie si zdarma vytvoríte profil Free so všetkými jeho výhodami

Aký je postup?

Chcete využiť eurofondy? My vieme, ako na to.
Vyberte si balíček spolupráce, ktorý vám najviac vyhovuje:

– Free – sami si vyfiltrujete vhodné dotačné zdroje pre financovanie vašich projektov

– Basic – počas telefonickej konzultácie s vami prejdeme váš projektový zámer a preveríme vhodné dotačné zdroje

– Profi – Nájdeme vám všetky vhodné dotačné programy na mieru vašej organizácie (aktuálne aj plánované výzvy)

– Individual – ak vám nevyhovuje ani jeden z vyššie uvedených spôsobov, potom zvoľte individuálnu konzultáciu

Zvolili ste si balík Free alebo Basic?                                   

1. Po zaregistrovaní na portáli máte možnosť zadať vaše projektové zámery.

2. Projektové zámery môžete pridávať priamo z Vášho profilu alebo z konkrétnej výzvy.

3. Pri balíku Free expert z nášho portálu preverí, či je vami zvolený zdroj vhodný. V rámci balíku Basic sa s vami telefonicky spojí a prediskutuje vhodné grantové zdroje počas 30 minútovej konzultácie.

Zvolili ste si balík Profi?                           

1. Po zaregistrovaní na portáli vás budeme kontaktovať a prekonzultujeme vaše potreby.

2. Na základe získaných informácií pre vás pripravíme kompletný prehľad zdrojov financovania.

3. Pomôžeme vám  vytvoriť projektové zámery na portáli, aby ste dostávali  notifikácie, keď budú jednotlivé výzvy z dotačných zdrojov vyhlásené.

Všetci registrovaní klienti môžu využiť nasledujúce služby portálu:

 • Školenia o eurofondoch
 • Prípravu žiadosti o eurofondy
 • Projektový manažment schváleného projektu
 • Zápis do Registra partnerov verejného sektora
 • Energeticky audit
 • Verejne obstarávanie
 • Kontrolu projektov

Stačí si vybrať vhodnú službu pre váš projektový zámer.

Pre jednotlivé služby môžete vyberať z grantových expertov. Každý z expertov prešiel preverením zo strany prevádzkovateľa portálu GrantExpert a absolvoval osobný pohovor.
Spomedzi expertov vyberáte na základe:

 • Fixnej ceny za službu
 • Referencií (doložené ITMS kódy zrealizovaných projektov)
 • Hodnotenia zo strany klientov portálu

Systém vám automaticky vyberie expertov, ktorí najlepšie zodpovedajú vašim projektovým zámerom a vybraným dotačným zdrojom.

Osloviť môžete viacero expertov a po potvrdení z ich strany vybrať toho, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Následne s ním uzatvoríte zmluvu a zaplatíte za službu na bezpečný účet portálu. Z tohoto účtu sa bude postupne uvoľňovať expertovi odmena.

Pozn. Pre niektoré služby ako sú Zápis do registra partnerov, verejné obstarávanie alebo energetický audit máme jedného zmluvného partnera.

Každá služba má svoj špecifický proces. Napríklad pri službe vypracovanie projektu je priebeh nasledujúci:

1. fáza: Úvodné stretnutie s expertom – počas neho si dohodnete, aké podklady je potrebné dodať z vašej strany a určíte si časový plán spolupráce.
2. fáza: Prvý návrh projektu – grantový expert nahrá na portál prvotný návrh žiadosti o dotácie, ktorá bude čakať na vaše schválenie.
3. fáza: Finálny návrh projektu – Expert pre vás vypracuje finálnu žiadosť a po vašom schválení ju odovzdá inštitúcii zodpovednej za daný grantový zdroj v súlade s podmienkami výzvy.

4. fáza:  Klarifikácia: V prípade, že vám bola doručená výzva na doplnenie žiadosti, expert vám pripraví podklady potrebné pre doplnenie projektu a cez portál vám ich doručí. Až po tomto kroku je expertovi vyplatená posledná platba za jeho služby.

Najčastejšie otázky

Portál GrantExpert .sk neslúži len ako zdroj informácií na jednom mieste, ale pomáha záujemcom o granty nájsť experta na napísanie žiadosti o grant pre ich projektový zámer. Základ je registrácia na portál ako klient. Vďaka registrácií budete môcť zadať popis vášho projektového zámeru a my vám na jeho základe priradíme grantový zdroj vhodný na podporu vášho projektu. Po úspešnom priradení grantového zdroja sa vám zverejní zoznam dostupných expertov, ktorých budete môcť osloviť vašim projektom. Nakoniec si z expertov, ktorí prejavia záujem o váš projekt vyberiete jedného, ktorý vám vypracuje žiadosť o grant.

Po tom ako na portál zadáte popis vášho projektového zámeru a budete mať
k nemu priradený vhodný grantový zdroj, zverejnia sa vám informácie o dostupných expertoch pre napísanie žiadosti o grant. Súčasťou týchto informácií bude okrem ich doterajších skúsenosti aj suma, za ktorú vám žiadosť o grant vypracujú.

V súčasnom období sú ubytovacie zariadenia podporované len z Programu rozvoja vidieka, konkrétne z podopatrenia 6.4 Podpora investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. Okrem iného je možné v rámci tohto zdroja podporiť výstavbu nových, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností. Posledná výzvy v podopatrení bola uzavretá v roku 2015 a zatiaľ nie sú informácie o vyhlásení novej výzvy. Reštauračné a gastronomické služby nie je možné podporiť z grantových zdrojov.

Záleží od konkrétnej výzvy. Pri niektorých je možné žiadať financie aj na podporné aktivity, ku ktorým patrí okrem iného vypracovanie žiadosti. Pri niektorých výzvach to nie je možné. Táto informácia býva zverejnená až vyhlásením výzvy. Peniaze na vypracovanie žiadosti musíte tak či tak mať už vopred. Aj v prípade, že grant finančne pokrýva vypracovanie žiadosti, peniaze dostanete najskôr až po schválení projektu a podpise zmlúv.

Proces od vyhlásenia výzvy, cez vypracovanie žiadosti, schvaľovania, vyplatenia príspevku… až po úspešné ukončenie projektu je časovo náročný. Informácie o financovaní projektu spolu so zjednodušenou schémou realizácie projektu nájdete na stránke Financovanie projektov. Nájdete tu informácie o tom ako budete dostávať platby, kedy potrebujete ako úspešný žiadateľ aj návratné zdroje financovania a mnoho ďalšieho. Financie na projekt sa najčastejšie vyplácajú po fyzickej realizácii projektu.

Pokiaľ chcete zistiť možnosti podpory vášho zámeru ešte pred vypracovaním žiadosti, zistiť na čo všetko je možné žiadať finančnú podporu, čo obnáša zapojenie sa do žiadosti o grant a mnoho iného z danej oblasti, využite našu službu Konzultácia s GrantExpertom. Tému konzultácie si vyberáte sami.

Misia portálu GrantExpert.sk

Spoločnosť Centire už 20 rokov poskytuje poradenské služby na Slovensku. Zameriavame sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a spoločenské inovácie.

Naše grantové poradenstvo je založené na dôkladnej sektorovej znalosti, ktorú úspešne kombinujeme so znalosťou pravidiel a postupov pre čerpanie finančných prostriedkov z dostupných grantových a dotačných zdrojov.

Chceme efektívnejšie zdieľať naše skúsenosti, preto sme vytvorili portál Grant Expert – elektronické poradenstvo.

Portál vás na začiatok zorientuje, ako získať eurofondy a ktoré granty môžete využiť pre váš projektový zámer. Následne si môžete zadať váš projektový zámer, nastaviť notifikácie k plánovaným výzvam a nájsť vhodného experta, ktorý pre vás grantovú žiadosť pripraví. A to všetko on-line. Ak plánujete komplexný projekt, alebo mate záujem o osobne poradenstvo – radi vám poradíme osobne. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Dôverujú nám

Zoznámte sa s nami

Tamás Szőke

Tamás Szőke

Zakladateľ portálu

Tamás Szőke

Zakladateľ portálu
Tamás Szőke

Ako strojca myšlienky a spoluzakladateľ portálu GrantExpert sa Tamás venuje tak trochu všetkému - od vymýšľania nových služieb a funkcionalít cez výber expertov až po osobné konzultácie s klientmi.

Email:
Phone:
Maroš Janovič

Maroš Janovič

Grantový expert

Maroš Janovič

Grantový expert
Maroš Janovič

Maroš je súčasťou
tímu grantového poradenstva, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z projektového manažmentu. Jeho individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory z fondov.

Email:
Phone:
Lenka Chovancová Ťupeková

Lenka Chovancová Ťupeková

Grantová expertka

Lenka Chovancová Ťupeková

Grantová expertka
Lenka Chovancová Ťupeková

Lenka už takmer desať rokov pomáha podnikateľom nastaviť pre biznis tie správne ciele a získať tých správnych investorov. Pre vaše projekty vyhodnotí investičné zámery a projektové riziká.

Email:
Phone:
Miroslava Šrobárová

Miroslava Šrobárová

Grantová expertka

Miroslava Šrobárová

Grantová expertka
Miroslava Šrobárová

Mirka sa problematike štrukturálnych fondov venuje viac ako 11 rokov. Počas svojej kariéry zrealizovala veľké množstvo investičných a neinvestičných projektov pre klientov tak z verejnej, ako aj zo súkromnej oblasti.

Email:
Phone:

Získajte viac informácií

Novinky

GrantTip: Najkomplexnejšia databáza grantov na Slovensku

Pripravujeme pre vás najkomplexnejšiu databázu grantov a eurofondov na Slovensku

Pre firmy je na výskum a inovácie vyčlenených vyše 160 miliónov €

Aktuálnou novinkou je rozčlenenie grantov podľa jednotlivých sektorov

Ministerstvo kultúry opäť vyhlási granty pre kultúrny a kreatívny priemysel

V januári by malo Ministerstvo kultúry SR opäť vyhlásiť výzvy pre podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Školenia

Pracovné raňajky: Podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Využite plánovaný grant na obstaranie technológií, náradia, softvéru, podporu marketingu…

Pracovné raňajky: Energetické audity a zatepľovanie pre malé a stredné podniky

Využite aktuálne vyhlásený grant na energetické audity, zatepľovanie, výmenu okien, výmenu či rekonštrukciu zdroja tepla…

Workshop: Aktuálne dotácie EÚ v Žiline

7. septembra sme v Žiline predstavili pripravované eurofondy a granty na podporu nákupu technológií, výskumu, vývoja a nových myšlienok v rámci výroby, na zlepšenie energetickej efektívnosti, alebo na vzdelávanie zamestnancov.

Reporty

Granty na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch

Ako sa pripraviť na žiadosť o dotácie na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch ? Konkrétne môžete čoskoro žiadať o dotácie na energetické audity a realizáciu energeticky efektívnych opatrení v…

Grant na rozvoj podnikov

Stačia iba dva jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť aktuálny grant pre podnikateľov. Všetko potrebné nájdete v našom eBooku.

eBook: Grant pre kreatívcov

Stačia iba tri kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť grant pre kreatívny priemysel v BSK.

Registrácia vám nezaberie viac ako 5 minút.