S GrantExpert máte
eurofondy na dosah

 • Najkomplexnejšie informácie o eurofondoch a grantoch na jednom mieste
 • Denne aktualizovaná databáza eurofondov a grantov
 • Preverení experti na eurofondy
 • Pravidelné grantové tipy
 • Plná konzultačná podpora zo strany GrantExpert.sk
Gratancia vrátenia peňazí

On-line vyhľadávanie eurofondov

Stovky eurofondových výziev v celkovej hodnote vyše 15 mld EUR môžu podporiť aj váš projekt

Získajte eurofondy s podporou GrantExpert

2,90 €/mesiac
 • Prístup do najkomplexnejšej databázy grantov
 • eBook: Ako úspešne čerpať eurofondy
 • Notifikácie o aktuálnych výzvach
Navyše k ročnému Free získajte aj:
9,90 €/ rok
 • Detailné informácie o grantoch po celý rok
 • Zhodnotenie oprávnenosti troch zámerov
 • Interaktívne prehľady úspešnosti uchádzačov o eurofondy
Navyše k ročnému Basic získajte aj:
99,90 €/rok
 • 30 min. úvodná telefonická konzultácia s Grantexpertom
 • Výber všetkých vhodných eurofondov na mieru
 • Rozšírené prehľady úspešnosti žiadateľov
0 €/rok
 • Základné informácie o grantoch a eurofondoch
 • Zhodnotenie oprávnenosti jedného projektového zámeru
 • Príprava žiadosti za fixné ceny online

Aký je postup?

Chcete využiť eurofondy? My vieme, ako na to.
Vyberte si balíček spolupráce, ktorý vám najviac vyhovuje:

Light – 2,90 €/mesiac – získate mesačný prístup do najkomplexnejšej databázy grantov a eurofondov a k tomu aj eBook: Ako úspešne čerpať eurofondy (bežná cena thto eBooku je 2,90 €).

Basic AKCIA – 19,90 € 9,90 €/rokzískate ročný prístup do najkomplexnejšej databázy grantov a eurofondov, eBook: Ako úspešne čerpať eurofondy, možnosť využívať interaktívne prehľady úspešnosti uchádzačov o eurofondy, aby ste zistili, aké sú vaše šance pri žiadosti o zvolenú dotáciu. A možnosť zadať si až 3 projektové zámery.

Profi – 99,90 €/rok – táto forma registrácie je vhodná pre všetkých, ktorí by radi získali komplexný prehľad o dotačných zdrojoch pre svoju organizáciu. Okrem služieb z balíka Basic získate 30- minútovú telefonickú konzultáciu ZDARMA, kde s vami prediskutujeme vaše projektové zámery. Následne pre vás pripravíme kompletný prehľad všetkých vhodných dotačných zdrojov, ktoré sú aktuálne k dispozícii, alebo plánované v budúcnosti. Zároveň pre vás pripravíme vzorové projektové zámery na portáli. Potom stačí počkať na notifikáciu, kedy bude vhodný dotačný zdroj vyhlásený.

Free – bezplatná forma registrácie – ak si neprajete väčšiu formu podpory zo strany GrantExpert.sk a prístup do detailu grantov, môžete aj naďalej využívať služby portálu zdarma. Budete si môcť zadať jeden projektový zámer pre vami vybraný grant a začať prípravu žiadosti o granty online.

Zvolili ste si balík Light, Basic alebo Free?

1. Po zaregistrovaní na portáli máte možnosť zadať vaše projektové zámery (1, resp. 3).

2. Projektové zámery môžete pridávať priamo z vášho profilu alebo z konkrétnej výzvy.

3. Expert z nášho portálu preverí, či je vami zvolený zdroj vhodný pre váš zámer. Následne máte možnosť osloviť konkrétnych expertov na spracovanie projektu.

Zvolili ste si balík Profi?                           

1. Po zaregistrovaní na portáli vás budeme kontaktovať a prekonzultujeme vaše potreby.

2. Na základe získaných informácií pre vás pripravíme kompletný prehľad zdrojov financovania.

3. Pomôžeme vám  vytvoriť projektové zámery na portáli, aby ste dostávali  notifikácie, keď budú jednotlivé výzvy z dotačných zdrojov vyhlásené.

Všetci registrovaní klienti môžu využiť nasledujúce služby portálu:

 • Školenia o eurofondoch
 • Prípravu žiadosti o eurofondy
 • Projektový manažment schváleného projektu
 • Zápis do Registra partnerov verejného sektora
 • Energeticky audit
 • Verejne obstarávanie
 • Kontrolu projektov

Stačí si vybrať vhodnú službu pre váš projektový zámer.

Pre jednotlivé služby môžete vyberať z grantových expertov. Každý z expertov prešiel preverením zo strany prevádzkovateľa portálu GrantExpert a absolvoval osobný pohovor.
Spomedzi expertov vyberáte na základe:

 • Fixnej ceny za službu
 • Referencií (doložené ITMS kódy zrealizovaných projektov)
 • Hodnotenia zo strany klientov portálu

Systém vám automaticky vyberie expertov, ktorí najlepšie zodpovedajú vašim projektovým zámerom a vybraným dotačným zdrojom.

Osloviť môžete viacero expertov a po potvrdení z ich strany vybrať toho, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Následne s ním uzatvoríte zmluvu a zaplatíte za službu na bezpečný účet portálu. Z tohoto účtu sa bude postupne uvoľňovať expertovi odmena.

Pozn. Pre niektoré služby ako sú Zápis do registra partnerov, verejné obstarávanie alebo energetický audit máme jedného zmluvného partnera.

Každá služba má svoj špecifický proces. Napríklad pri službe vypracovanie projektu je priebeh nasledujúci:

1. fáza: Úvodné stretnutie s expertom – počas neho si dohodnete, aké podklady je potrebné dodať z vašej strany a určíte si časový plán spolupráce.
2. fáza: Prvý návrh projektu – grantový expert nahrá na portál prvotný návrh žiadosti o dotácie, ktorá bude čakať na vaše schválenie.
3. fáza: Finálny návrh projektu – Expert pre vás vypracuje finálnu žiadosť a po vašom schválení ju odovzdá inštitúcii zodpovednej za daný grantový zdroj v súlade s podmienkami výzvy.

4. fáza:  Klarifikácia: V prípade, že vám bola doručená výzva na doplnenie žiadosti, expert vám pripraví podklady potrebné pre doplnenie projektu a cez portál vám ich doručí. Až po tomto kroku je expertovi vyplatená posledná platba za jeho služby.

Najčastejšie otázky

Portál GrantExpert .sk neslúži len ako zdroj informácií na jednom mieste, ale pomáha záujemcom o granty nájsť experta na napísanie žiadosti o grant pre ich projektový zámer. Základ je registrácia na portál ako klient. Vďaka registrácií budete môcť zadať popis vášho projektového zámeru a my vám na jeho základe priradíme grantový zdroj vhodný na podporu vášho projektu. Po úspešnom priradení grantového zdroja sa vám zverejní zoznam dostupných expertov, ktorých budete môcť osloviť vašim projektom. Nakoniec si z expertov, ktorí prejavia záujem o váš projekt vyberiete jedného, ktorý vám vypracuje žiadosť o grant.

Po tom ako na portál zadáte popis vášho projektového zámeru a budete mať
k nemu priradený vhodný grantový zdroj, zverejnia sa vám informácie o dostupných expertoch pre napísanie žiadosti o grant. Súčasťou týchto informácií bude okrem ich doterajších skúsenosti aj suma, za ktorú vám žiadosť o grant vypracujú.

V súčasnom období sú ubytovacie zariadenia podporované len z Programu rozvoja vidieka, konkrétne z podopatrenia 6.4 Podpora investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. Okrem iného je možné v rámci tohto zdroja podporiť výstavbu nových, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností. Posledná výzvy v podopatrení bola uzavretá v roku 2015 a zatiaľ nie sú informácie o vyhlásení novej výzvy. Reštauračné a gastronomické služby nie je možné podporiť z grantových zdrojov.

Záleží od konkrétnej výzvy. Pri niektorých je možné žiadať financie aj na podporné aktivity, ku ktorým patrí okrem iného vypracovanie žiadosti. Pri niektorých výzvach to nie je možné. Táto informácia býva zverejnená až vyhlásením výzvy. Peniaze na vypracovanie žiadosti musíte tak či tak mať už vopred. Aj v prípade, že grant finančne pokrýva vypracovanie žiadosti, peniaze dostanete najskôr až po schválení projektu a podpise zmlúv.

Proces od vyhlásenia výzvy, cez vypracovanie žiadosti, schvaľovania, vyplatenia príspevku… až po úspešné ukončenie projektu je časovo náročný. Informácie o financovaní projektu spolu so zjednodušenou schémou realizácie projektu nájdete na stránke Financovanie projektov. Nájdete tu informácie o tom ako budete dostávať platby, kedy potrebujete ako úspešný žiadateľ aj návratné zdroje financovania a mnoho ďalšieho. Financie na projekt sa najčastejšie vyplácajú po fyzickej realizácii projektu.

Pokiaľ chcete zistiť možnosti podpory vášho zámeru ešte pred vypracovaním žiadosti, zistiť na čo všetko je možné žiadať finančnú podporu, čo obnáša zapojenie sa do žiadosti o grant a mnoho iného z danej oblasti, využite našu službu Konzultácia s GrantExpertom. Tému konzultácie si vyberáte sami.

Misia portálu GrantExpert.sk

Spoločnosť Centire už 20 rokov poskytuje poradenské služby na Slovensku. Zameriavame sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a spoločenské inovácie.

Naše grantové poradenstvo je založené na dôkladnej sektorovej znalosti, ktorú úspešne kombinujeme so znalosťou pravidiel a postupov pre čerpanie finančných prostriedkov z dostupných grantových a dotačných zdrojov.

Chceme efektívnejšie zdieľať naše skúsenosti, preto sme vytvorili portál Grant Expert – elektronické poradenstvo.

Portál vás na začiatok zorientuje, ako získať eurofondy a ktoré granty môžete využiť pre váš projektový zámer. Následne si môžete zadať váš projektový zámer, nastaviť notifikácie k plánovaným výzvam a nájsť vhodného experta, ktorý pre vás grantovú žiadosť pripraví. A to všetko on-line. Ak plánujete komplexný projekt, alebo mate záujem o osobne poradenstvo – radi vám poradíme osobne. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Dôverujú nám

Zoznámte sa s nami

Tamás Szőke

Tamás Szőke

Zakladateľ portálu

Tamás Szőke

Zakladateľ portálu
Tamás Szőke

Ako strojca myšlienky a spoluzakladateľ portálu GrantExpert sa Tamás venuje tak trochu všetkému - od vymýšľania nových služieb a funkcionalít cez výber expertov až po osobné konzultácie s klientmi.

Email:
Phone:
Maroš Janovič

Maroš Janovič

Grantový expert

Maroš Janovič

Grantový expert
Maroš Janovič

Maroš je súčasťou
tímu grantového poradenstva, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z projektového manažmentu. Jeho individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory z fondov.

Email:
Phone:
Lenka Chovancová Ťupeková

Lenka Chovancová Ťupeková

Grantová expertka

Lenka Chovancová Ťupeková

Grantová expertka
Lenka Chovancová Ťupeková

Lenka už takmer desať rokov pomáha podnikateľom nastaviť pre biznis tie správne ciele a získať tých správnych investorov. Pre vaše projekty vyhodnotí investičné zámery a projektové riziká.

Email:
Phone:
Miroslava Šrobárová

Miroslava Šrobárová

Grantová expertka

Miroslava Šrobárová

Grantová expertka
Miroslava Šrobárová

Mirka sa problematike štrukturálnych fondov venuje viac ako 11 rokov. Počas svojej kariéry zrealizovala veľké množstvo investičných a neinvestičných projektov pre klientov tak z verejnej, ako aj zo súkromnej oblasti.

Email:
Phone:

Získajte viac informácií

Novinky

Ministerstvo hospodárstva podporuje výskumné infraštruktúry

Nová výzva podporuje zriadenie a modernizáciu výskumnej infraštruktúry, priemyselný výskum, experimentálny vývoj a ochranu práv duševného vlastníctva.

Návrh na programové obdobie 2021-2027

Európska komisia v máji zverejnila prvý návrh programového obdobia 2021-2027. Pozrite sa aké zmeny nás čakajú v novom období.

Portál GrantExpert.sk je GDPR

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. GrantExpert.sk spĺňa všetky podmienky nového nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov známeho aj ako GDPR.

Školenia

GranTalks: najnovšie výzvy pod lupou

Získajte prehľad o najnovších výzvach otvorených tesne pred prázdninovým obdobím.

Pracovné raňajky: Digitálny výskum a inovácie

Zistite viac o výzve podporujúcej projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít a inovačných opatrení.

Ako na úspešnú realizáciu schválených KKP projektov

Schválili vám už KKP projekt z minulej výzvy? Máme pre vás školenie ako na úspešnú realizáciu projektov…

Reporty

Granty na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch

Ako sa pripraviť na žiadosť o dotácie na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch ? Konkrétne môžete čoskoro žiadať o dotácie na energetické audity a realizáciu energeticky efektívnych opatrení v…

Grant na rozvoj podnikov

Stačia iba dva jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť aktuálny grant pre podnikateľov. Všetko potrebné nájdete v našom eBooku.

eBook: Grant pre kreatívcov

Stačia iba tri kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť grant pre kreatívny priemysel v BSK.

Registrácia vám nezaberie viac ako 5 minút.