Videoslovník

Zoznámte sa so základnými pojmami, s ktorými sa budete stretávať nie len na našej stránke, ale aj v celej grantovej terminológii.

1/15 Čo je to?

Udržateľnosť

2/15 Čo je to?

Oprávnený výdavok

3/15 Čo je to?

Verejné obstarávanie

4/15 Čo je to?

Predfinancovanie

5/15 Čo je to?

Refundácia

6/15 Čo je to?

Eurofondy

7/15 Čo je to?

ITMS

8/15 Čo je to?

Riadiaci orgán

9/15 Čo je to?

Operačný program

10/15 Čo je to?

Oprávnený žiadateľ

11/15 Čo je to?

Intenzita pomoci

12/15 Čo je to?

Projekt

13/15 Čo je to?

Výzva

14/15 Čo je to?

Grant

15/15 Čo je to?

Zálohová platba

Viac našich videí nájdete na našom YouTube kanály