Kto sme

Grantexpert.sk je portál zameraný na komplexné poradenstvo v oblasti grantov a dotácií z eurofondov, plánu obnovy a iných verejných zdrojov. Na jednom mieste tu nájdete aktuálne dotácie pre podnikateľov, mestá a obce, neziskové organizácie či školy.


Nájdeme pre vás vhodný grant, skonzultujeme váš projektový nápad alebo vypracujeme projektovú žiadosť. Zdarma a bez potreby registrácie vám budeme zasielať informácie o aktuálnych výzvach priamo na váš mail. Pravidelne organizujeme školenia, webináre a ponúkame tiež zaujímavé online kurzy.

Tamás Szőke

Zakladateľ portálu
arrow
Viac info

Tamás sa grantom a dotáciám venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Myšlienku spojiť rokmi overené “kamenné” postupy grantového poradenstva s modernými technológiami pretavil spolu s kolegami do reality v roku 2016, kedy vznikol portál GrantExpert. Jeho víziou je vytvoriť platformu s transparentnými a férovými pravidlami pre všetkých zainteresovaných.

Grantexpert_Sarlota

Šarlota Nováková

Senior konzultantka
arrow
Viac info

Šarlota ukončila štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Má bohaté skúsenosti s projektovým riadením, kompletnou implementáciou projektov a za sebou má tiež množstvo úspešných žiadostí o poskytnutie dotácií. Pracovala vo verejnej aj v súkromnej sfére, kde manažovala projekty z rôznych operačných programov. Veľmi dobre pozná celý proces získania grantov zo strany žiadateľa aj zo strany poskytovateľa.

Juraj Zelinka

Produktový manažér
arrow
Viac info

Juraj je produktovým manažérom GrantExpert. Je absolventom Fakulty sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského. V minulosti pracoval v štátnej aj súkromnej sfére a podieľal sa na vytváraní online služieb a obsahu rôznych webov. Jeho hlavnou úlohou je rozvoj portálu Grantexpert.sk, čo okrem zlepšovania zabehnutých služieb a vymýšľania nových, zahŕňa aj marketingové aktivity, komunikáciu s klientmi či organizáciu školení a webinárov.

Lenka Škodová

Senior konzultantka
arrow
Viac info

Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Maroš Janovič

Senior konzultant
arrow
Viac info

Maroš je súčasťou tímu grantového poradenstva, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Vždy sa snaží dotiahnuť veci do úspešného konca, čoho dôkazom je množstvo zrealizovaných projektov pre klientov z verejnej, ale aj súkromnej sféry. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky. Jeho individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory zo štrukturálnych fondov.