inovácie a výskum podpora podnikania
calendarzáznam10:00 - 11:00

Témy webinára:

 • Čo je to nefinančná podpora podnikania aké formy existujú
 • Ako získať nefinančnú pomoc
 • Aktuálne a plánované výzvy v roku 2024

inovácie a výskum podpora podnikania
calendarzáznam10:00 - 11:30

Témy webinára:

 • Špecifiká a podmienky výskumno-vývojových projektov
 • Na čo všetko treba myslieť pred podaním žiadosti
 • Prehľad aktuálnych a plánovaných výziev

inovácie a výskum podpora podnikania
calendarzáznam120 min.

Témy webinára:

 • Začatie realizácie aktivít projektu
 • Oprávnené výdavky a zmeny v projekte
 • Žiadosť o preplatenie prostriedkov a účtovanie projektu

podpora podnikania
calendarzáznam60 min.

Témy webinára:

 • Na čo všetko môžete dotácie použiť?
 • Vysvetlenie podmienok a povinných príloh žiadosti
 • Užitočné tipy z praxe

granty podpora podnikania
calendarzáznam60 min.

Témy webinára:

 • Inštalácia OZE a energetická efektívnosť budov
 • Rozvoj inovácií vo firmách a digitalizácia
 • Podpora výskumno-vývojových projektov

granty podpora podnikania
calendarzáznam10:00 - 11:00

Témy webinára:

 • Základné informácie o úveroch s grantovou zložkou
 • Úverový proces pri poskytovaní financovania bankou
 • Tipy na dobré finančné zdravie firmy