granty projektové riadenie
calendarzáznam10:00 - 11:30

Témy webinára:

 • Základné podmienky pre získanie grantov
 • Príprava projektového zámeru
 • Identifikácia vhodného programu

mestá a obce projektové riadenie
calendarzáznam10:00 - 11:00

Témy webinára:

 • Manažérsky reporting
 • Zdroje dát a budúcnosť ITMS
 • Prezentácia vzorového reportu, ktorý vám zásadne uľahčí prácu

projektové riadenie
calendarzáznam120 min.

Témy webinára:

 • Povinnosti prijímateľa pri ukončení realizácie projektu
 • Záverečná žiadosť o platbu a monitorovacia správa, hlásenie o ukončení
 • Ukončenie projektu v ITMS

granty projektové riadenie
calendarzáznam120 min.

Témy workshopu:

 • Úvod do sveta AI z hľadiska projektov v oblasti vzdelávania
 • Zjednodušenie procesu vypracovania grantovej žiadosti
 • Vylepšenia žiadostí na základe zverejnených hodnotiacich otázok

projektové riadenie
calendarzáznam130 min.

Témy webinára:

 • Vysvetlenie pojmov "Výrazne nenarušiť" a "Nespôsobovať významnú škodu"
 • Podmienky a kritériá na splnenie tohto princípu
 • Príklady opatrení a projektov, ktoré vyhovujú týmto požiadavkám

inovácie a výskum projektové riadenie
calendarzáznam90 min.

Témy webinára:

 • Podmienky zapojenia do výskumných projektov
 • Prehľad hlavných zdrojov financovania na národnej a aj medzinárodnej úrovni
 • Ako a kde si hľadať partnerov na výskum?