Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
120 min.

Úspešné ukončenie realizácie projektu v praxi

Realizujete projekt financovaný z eurofondov alebo iných grantových zdrojov? Či ste projektový manažér alebo zástupca príjemcu, počas tohto webinára získate užitočné vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré vám pomôžu ukončiť projekt a prejsť do obdobia udržateľnosti. Podujatie sa uskutoční 16. novembra 2023.

Cena s DPH
49 €
Cena s DPH
49 €

O webinári

Prijímatelia grantov z minulého programového obdobia musia ukončiť svoje projekty do konca roka 2023. Majú teda už len niekoľko týždňov, aby to úspešne zvládli.

Na tomto webinári si predstavíme konkrétne kroky potrebné pre fyzické ukončenie projektu pri realizácií stavby, obstarávaní technológie či strojov alebo ukončenie projektu z hľadiska miezd.

Ukončenie realizácie projektu je kritickou fázou, ktorá zahŕňa fyzické a finančné ukončenie projektu. Spoločne si ukážeme administratívnu finalizáciu v systéme ITMS 2014+ a tiež v účtovníctve. Prevedieme vás podaním záverečnej žiadosti o platbu a tiež záverečnej monitorovacej správy. Všetky potrebné informácie súvisiace s finálnou fázou projektu sa dozviete na našom webinári.

Hlavné témy

1) Povinnosti prijímateľa pri ukončení realizácie projektu

2) Záverečná žiadosť o platbu a monitorovacia správa, hlásenie o ukončení

3) Ukončenie projektu v ITMS

4) Naše skúsenosti a príklady z praxe

5) Otázky a odpovede

Lektori


Katarína Masná
– Katka pracuje v oblasti projektového riadenia viac ako 10 rokov. Počas svojej praxe realizovala projekty financované z EÚ fondov v oblasti zdravotníctva, školstva, stavebníctva ale aj v oblasti zefektívnenia financovaní samospráv. Ovláda prácu s ITMS2014+ a jej silnou stránkou je účtovníctvo a finančný aspekt projektov (vykazovanie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy, zmenové konania).

Lenka Škodová – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
49 €

Ďalšie webináre