inovácie a výskum mestá a obce
calendarzáznam10:00 - 11:00

Témy webinára:

 • Vysvetlenie podmienok výzvy
 • Príklady projektov pre túto výzvu
 • Rady a tipy z praxe

granty mestá a obce
calendarzáznam70 min.

Témy webinára:

 • Podrobné predstavenie oprávnených aktivít
 • Vysvetlenie podmienok a povinných príloh žiadosti
 • Užitočné tipy z praxe

granty mestá a obce
calendarzáznam60 min.

Témy webinára:

 • Rekonštrukcia verejných budov a podpora OZE
 • Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva
 • Dotácie pre školy a podpora cyklodopravy

mestá a obce projektové riadenie
calendarzáznam10:00 - 11:00

Témy webinára:

 • Manažérsky reporting
 • Zdroje dát a budúcnosť ITMS
 • Prezentácia vzorového reportu, ktorý vám zásadne uľahčí prácu

granty mestá a obce
calendarzáznam90 min.

Témy webinára:

 • Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl
 • Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania
 • Učitelia pre 21. storočie

granty mestá a obce
calendarzáznam60 min.

Témy webinára:

 • Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá
 • Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
 • Otázky a odpovede