inovácie a výskum mestá a obce
calendarzáznam10:00 - 11:00

Témy webinára:

 • Vysvetlenie podmienok výzvy
 • Príklady projektov pre túto výzvu
 • Rady a tipy z praxe

inovácie a výskum podpora podnikania
calendarzáznam10:00 - 11:00

Témy webinára:

 • Čo je to nefinančná podpora podnikania aké formy existujú
 • Ako získať nefinančnú pomoc
 • Aktuálne a plánované výzvy v roku 2024

inovácie a výskum podpora podnikania
calendarzáznam10:00 - 11:30

Témy webinára:

 • Špecifiká a podmienky výskumno-vývojových projektov
 • Na čo všetko treba myslieť pred podaním žiadosti
 • Prehľad aktuálnych a plánovaných výziev

inovácie a výskum podpora podnikania
calendarzáznam120 min.

Témy webinára:

 • Začatie realizácie aktivít projektu
 • Oprávnené výdavky a zmeny v projekte
 • Žiadosť o preplatenie prostriedkov a účtovanie projektu

inovácie a výskum podpora podnikania
calendarzáznam150 min.

Program workshopu:

 • Vypĺňanie formulára žiadosti o voucher spolu s povinnými prílohami
 • Ukážka 2 vzorových projektov (digitálny a inovačný)
 • Výber dodávateľa v súlade s podmienkami výzvy

inovácie a výskum podpora podnikania
calendarzáznam90 min.

Témy webinára:

 • Vysvetlenie podmienok výziev
 • Čo môžete financovať z voucherov
 • Postup podania žiadosti