Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
archív
Čas
150 min.

Vypracujte si s nami žiadosť o digitálny a inovačný voucher

Na tomto workshope vám ukážeme, ako podať žiadosť o digitálny alebo inovačný voucher. Spolu s vami prejdeme celým procesom krok po kroku. Ukážeme vám 2 vzorové projekty (digitálny aj inovačný) a vysvetlíme ako vybrať dodávateľa služby v súlade s podmienkami výzvy. Okrem kompletnej videonahrávky získate aj 2 vzorové projekty, ktoré vám výrazne uľahčia podanie žiadosti.

Cena s DPH
149 €
Cena s DPH
149 €

O webinári

Našim cieľom je, aby ste po skončení workshopu vedeli sami odoslať finálnu žiadosť prostredníctvom informačného systému Plánu obnovy (ISPO) so všetkými potrebnými prílohami. Správne podaná žiadosť je kľúčovým krokom k získaniu poukážky s maximálnou hodnotou 15 000 €.

V úvode vám ukážeme ako sa zaregistrovať do informačného systému Plánu obnovy, ako vytvoriť používateľské konto prostredníctvom občianskeho preukazu a ako vytvoriť nový subjekt v rámci ISPO. Následne si spoločne prejdeme vypĺňanie formulára žiadosti, vypĺňanie všetkých povinných príloh a odoslanie finálnej žiadosti.

Spolu s našimi expertmi vám predstavíme aj minimálne obsahové náležitosti vášho projektu a ukážeme vám ako po správnosti vybrať dodávateľa/poskytovateľa služby v súlade s podmienkami výzvy.

Hlavné témy

1) Registrácia a vytvorenie konta v systéme ISPO

2) Vypĺňanie formulára žiadosti o voucher spolu s povinnými prílohami

3) Ukážka 2 vzorových projektov (digitálny a inovačný)

4) Výber dodávateľa v súlade s podmienkami výzvy

5) Otázky a odpovede

Lektor


Tamás Szőke
– Tamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Cena kurzu

Cena s DPH
149 €

Ďalšie webináre