granty neziskové organizácie
calendarzáznam10:00 - 11:00

Témy webinára:

  • Granty zo súkromných nadácií na Slovensku
  • Financovanie ekologických projektov
  • Prehľad plánovaných výziev pre neziskovky z eurofondov

granty neziskové organizácie
calendarzáznam60 min.

Témy webinára:

  • Dotácie z Envirofondu
  • Štipendiá pre výskumníkov a výskumníčky
  • Prvá výzva z Programu Slovensko