verejné obstarávanie
calendarzáznam180 min.

Témy webinára:

 • Opis predmetu zákazky
 • Podmienky účasti a dodatkovanie
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk

verejné obstarávanie
calendarzáznam9:00 - 13:00

Témy webinára:

 • Postupy zadávania zákaziek
 • Prieskum trhu
 • Pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné/nadlimitné zákazky

verejné obstarávanie
calendarzáznam9:00 - 14:00

Témy webinára:

 • Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach
 • 70 konkrétnych príkladov z praxe
 • Ukážka toho ako postupovať správne a vyhnúť sa chybám

verejné obstarávanie
calendarzáznam150 min

Témy webinára:

 • Predstavenie dokumentu Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom
 • Výkon kontroly verejného obstarávania v prípade rizikovosti VO
 • Rizikovosť a kontrola dodatkov

verejné obstarávanie
calendarzáznam200 min.

Témy webinára:

 • Čo je to nový informačný systém eForms a ako ho používať?
 • Nový dizajn formulárov a nové prvky kontroly
 • Ako funguje eForms v spojení s elektronickou platformou a súkromnými elektronickými prostriedkami?

verejné obstarávanie
calendarzáznam180 min.

Témy webinára:

 • Vysvetlenie všetkých noviniek pre obstarávateľov ale aj hospodárske subjekty
 • Založenie novej zákazky cez EPVO
 • Registrácia a validácia nového hospodárskeho subjektu cez EPVO