Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
25.7.2024
Čas
9:00 – 14:00
verejné obstarávanie

Novela zákona o verejnom obstarávaní a o strategických investíciách

Na tomto webinári sa dozviete všetky dôležité informácie o veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť od 1. augusta 2024. Spolu so zákonom o strategických investíciách od základov menia pravidlá verejného obstarávania. K veľkej novele sme pripravili komplexný online seminár, kde predstavíme všetky zmeny vrátane nových pravidiel, finančných limitov, námietok, výnimiek aj zmeny štruktúry ÚVO.

Cena s DPH
139 €
Cena s DPH
139 €

O webinári

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, doplnená zákonom o strategických investíciách je schválená. Pripravili sme pre vás odborný online seminár na tému aktuálnych zmien, prehľad nových povinností, finančných limitov, zmeny kompetencií ÚVO, pravidiel pri námietkach. Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša od 1.8.2024 niekoľko nových kľúčových opatrení.

Všetci registrovaní účastníci dostanú kompletný videozáznam z webinára. Predplatitelia s balíkom EXPERT nájdu záznam z podujatia zdarma vo videoarchíve, už niekoľko hodín po skončení webinára.

Hlavné témy

1) Ako novela zákona o verejnom obstarávaní rozviaže ruky obstarávateľom?

2) Prinesie novela reálne zrýchlenie procesov?

3) Aké budú nové pravidlá pri námietkach?

4) Kedy zverejňovať a kedy nezverejňovať výzvy na predkladanie ponúk a môžu byť skutočne výzvy bez zverejnenia?

5) Ako sa zmenia limity pre jednotlivé postupy verejného obstarávania?

6) Musíte stále používať “nešťastnú” štátnu platformu alebo je možné použiť súkromné systémy na obstarávanie?

Lektori


JUDr. Juraj Tkáč PhD.
 – Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
139 €

Ďalšie webináre