granty
calendarzáznam10:00 - 11:15

Témy webinára:

 • Granty na e-vzdelávanie, digitálnu inklúziu a smart cities
 • Podpora kultúry a cestovného ruchu v česko-slovenskom pohraničí
 • Predstavenie služby Grant AI

granty projektové riadenie
calendarzáznam10:00 - 11:30

Témy webinára:

 • Základné podmienky pre získanie grantov
 • Príprava projektového zámeru
 • Identifikácia vhodného programu

granty neziskové organizácie
calendarzáznam10:00 - 11:00

Témy webinára:

 • Granty zo súkromných nadácií na Slovensku
 • Financovanie ekologických projektov
 • Prehľad plánovaných výziev pre neziskovky z eurofondov

granty mestá a obce
calendarzáznam70 min.

Témy webinára:

 • Podrobné predstavenie oprávnených aktivít
 • Vysvetlenie podmienok a povinných príloh žiadosti
 • Užitočné tipy z praxe

granty mestá a obce
calendarzáznam60 min.

Témy webinára:

 • Rekonštrukcia verejných budov a podpora OZE
 • Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva
 • Dotácie pre školy a podpora cyklodopravy

granty podpora podnikania
calendarzáznam60 min.

Témy webinára:

 • Inštalácia OZE a energetická efektívnosť budov
 • Rozvoj inovácií vo firmách a digitalizácia
 • Podpora výskumno-vývojových projektov