Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
60 min.

Výber grantov pre mestá a obce na rok 2024

Hneď na začiatku roka vám prinesieme prehľad tých najzaujímavejších grantových možností pre mestá a obce v roku 2024. Predstavíme vám niekoľko konkrétnych oblastí podpory z EÚ fondov a Plánu obnovy, v ktorých bude alokovaných najviac peňazí a pozrieme sa aj na plánované termíny vyhlásenia výziev. Webinár sa uskutoční už vo štvrtok 18. januára 2024.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Spolu s kolegami vám okrem základných informácií poradíme aj to ako sa môžete do výziev zapojiť a ako sa pripraviť, aby ste zvýšili svoje šance na získanie dotácie. V roku 2024 by mali byť pre samosprávy k dispozícii desiatky grantových možností v objeme niekoľkých stoviek miliónov eur.

Hlavné témy

1) Rekonštrukcia verejných budov

2) Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie

3) Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva

4) Dotácie pre školy

5) Rozvoj cyklodopravy

6) Podpora budovania infraštruktúry (vodovody, odpady)

Lektor


Lenka Škodová
 – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedomostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Tamás Szőke – Tamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre