Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
Archív
Čas
70 min.
granty mestá a obce

Dotácia na rekonštrukciu verejných budov

Na tomto webinári vám detailne predstavíme aktuálnu dotáciu na zlepšenie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Ukážeme vám aké projekty môžete z výzvy financovať a zameriame sa na podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste získali dotáciu. Podujatie sa uskutoční už v piatok, 26. januára 2024.

Cena s DPH
29 €
Cena s DPH
29 €

O webinári

Predmetom webinára bude nová Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách (PSK-SIEA-002-2023-DV-EFR). Výzva s celkovou alokáciou viac než 140 miliónov eur bola vyhlásená koncom roka 2023. Svoje projekty budú môcť žiadatelia predkladať až do vyčerpania alokácie, pričom rozsah finančnej podpory bude vo výške 200 tisíc až 5 miliónov eur.

Medzi oprávnených žiadateľov patria subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, verejnoprávne inštitúcie, verejné výskumné inštitúcie, nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie či cirkevné organizácie. Z výzvy budete môcť okrem iného podporiť rekonštrukciu budovy, zateplenie, modernizáciu kúrenia či okien, inštaláciu fotovoltiky a mnoho ďalších aktivít.

Už v piatok, 26. januára vám okrem podrobného predstavenia aktivít ukážeme aj najdôležitejšie podmienky, ktoré musíte spĺňať a povieme vám viac aj o povinných prílohách, ktoré musíte spolu so žiadosťou predložiť.

Hlavné témy

1) Podrobné predstavenie oprávnených aktivít

2) Aké projekty sa môžu do výzvy zapojiť

3) Vysvetlenie podmienok a povinných príloh žiadosti

4) Užitočné tipy z praxe

5) Otázky a odpovede

Lektor


Lenka Škodová
 – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedomostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Tamás Szőke – Tamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Cena kurzu

Cena s DPH
29 €

Ďalšie webináre