Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
Archív
Čas
60 min.
granty podpora podnikania

Výber grantov pre podnikateľov na rok 2024

Hneď na začiatku roka vám prinesieme prehľad tých najzaujímavejších grantových možností pre podnikateľov v roku 2024. Predstavíme si niekoľko konkrétnych oblastí podpory z EÚ fondov a Plánu obnovy, v ktorých bude alokovaných najviac peňazí a pozrieme sa aj na plánované termíny vyhlásenia výziev.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Spolu s kolegami vám okrem základných informácií poradíme aj to ako sa môžete do výziev zapojiť a ako sa pripraviť, aby ste zvýšili svoje šance na získanie dotácie. V roku 2024 by mali byť pre podnikateľov k dispozícii desiatky grantových možností v objeme niekoľkých stoviek miliónov eur.

Hlavné témy

1) Inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie

2) Zlepšenie energetickej efektívnosti budov

3) Rozvoj inovácií vo firmách

4) Podpora výskumno-vývojových projektov

5) Digitálna ekonomika a digitálne zručnosti

6) Granty v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Lektor


Lenka Škodová
 – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedomostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Maroš Janovič je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre