Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
V archíve
Čas
10:00 – 11:30

Všetko o grantoch na podporu výskumu, vývoja a inovácií v roku 2024

Webinár určený pre všetkých, ktorých zaujímajú výskomno-vývojové projekty ale aj granty na podporu inovácií a digitalizácie. Na webinári vám vysvetlíme špecifiká a najdôležitejšie podmienky výskumno-vývojových projektov a predstavíme vám aktuálne a plánované grantové možnosti v tejto oblasti.

Cena s DPH
29 €
Cena s DPH
29 €

O webinári

V prvej časti webinára vám vysvetlíme špecifiká výskumno-vývojových projektov. Zameriame sa najmä na to, čo musia žiadatelia spĺňať, aby sa mohli zapojiť do takýchto výziev. Vysvetlíme vám základné pojmy, podmienky, požiadavky na zamestnancov firmy, ktorá takýto projekt realizuje a povieme si viac aj o tom, ako by mal vyzerať rozpočet výskumno-vývojových projektov.

V druhej časti webinára bude našim cieľom poskytnúť vám prehľad o grantových možnostiach zameraných na výskum, vývoj a inovácie v roku 2024. Okrem základných informácií získate aj užitočné tipy ako zvýšiť svoje šance na úspech. Vďaka týmto informáciám sa budete môcť včas pripraviť na podanie žiadosti.

Všetkým registrovaným účastníkom zašleme po skončení webinára aj kompletný videozáznam.

Hlavné témy

1) Špecifiká a podmienky výskumno-vývojových projektov

2) Na čo všetko treba myslieť pred podaním žiadosti

3) Prehľad aktuálnych a plánovaných výziev

4) Otázky a odpovede

Lektor


Tamás Szőke – je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Maroš Janovič je dlhoročnou súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky

Cena kurzu

Cena s DPH
29 €

Ďalšie webináre