Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
16.5.2024
Čas
10:00 – 11:00

Veľký prehľad nefinančnej podpory podnikania v roku 2024

Okrem grantov a dotácií môžu podnikatelia získať rôzne iné zaujímavé formy podpory z eurofondov. Nefinančná pomoc pre podnikateľov má podobu služieb, ktoré môžu získať bezplatne. Ide napríklad o účasť na prezentačných podujatiach, odborné poradenstvo, audity alebo podpora vzdelávania.

Cena s DPH
29 €
Cena s DPH
29 €

O webinári

Vo štvrtok, 16. mája vám predstavíme možnosti nefinančnej podpory naplánované na rok 2024.

Hlavné témy

1) Čo je to nefinančná podpora podnikania aké formy existujú

2) Ako získať nefinančnú pomoc?

3) Aktuálne a plánované výzvy v roku 2024

4) Otázky a odpovede

Lektor


Tamás Szőke – Tamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Maroš Janovič je dlhoročnou súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky

Cena kurzu

Cena s DPH
29 €

Ďalšie webináre