Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
Archív
Čas
120 min.
inovácie a výskum podpora podnikania

Realizácia projektov z digitálnych a inovačných voucherov

Na tomto webinári vám vysvetlíme ako postupovať po podaní žiadosti o digitálny alebo inovačný voucher a čo nasleduje ak je vaša žiadosť schválená. K tomu, aby vám boli vyplatené celkové finančné prostriedky, musíte dodržať presný administratívny postup a splniť všetky podmienky, ktoré určuje príručka pre prijímateľov.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

Koncom októbra bola zverejnená príručka pre prijímateľov digitálnych a inovačných voucherov z Plánu obnovy, ktorá je záväzným riadiacim dokumentom a popisuje jednotlivé fázy implementácie projektu. Príručka je 52 stranový dokument, ktorý určuje aký postup musíte dodržať k tomu, aby ste získal digitálny alebo inovačný voucher resp. aby vám boli úspešne preplatené všetky financie, na ktoré máte nárok.

Spolu s kolegami vám už 14. decembra 2023 ukážeme na čo si dať pri implementácií pozor a priblížime celý postup ako dotiahnuť projekt do úspešného konca.

Hlavné témy

1) Začatie realizácie aktivít projektu

2) Povinná dokumentácia projektu

3) Oprávnené výdavky a zmeny v projekte

4) Žiadosť o preplatenie prostriedkov a účtovanie projektu

5) Kontrola projektu

6) Diskusia

Lektor


Tamás Szőke – Tamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Lenka Škodová – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedomostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre