inovácie a výskum projektové riadenie
calendarzáznam90 min.

Témy webinára:

 • Podmienky zapojenia do výskumných projektov
 • Prehľad hlavných zdrojov financovania na národnej a aj medzinárodnej úrovni
 • Ako a kde si hľadať partnerov na výskum?

inovácie a výskum projektové riadenie
calendarzáznam90 min.

Témy webinára:

 • Úvod do sveta AI z hľadiska tvorby projektov
 • Zjednodušenie procesu vypracovania grantovej žiadosti
 • Vylepšenia žiadostí na základe zverejnených hodnotiacich otázok

inovácie a výskum podpora podnikania
calendarzáznam90 min.

Témy webinára:

 • Ako fungujú poukážky?
 • Aké sú finančné podmienky poukážok?
 • Ako poukážky uplatniť?

inovácie a výskum podpora podnikania
calendarzáznam100 min.

Témy webinára:

 • Financie a služby EÚ pre startupy
 • Granty a investície Európskej rady pre inovácie
 • Možnosti podpory startupov z eurofondov a Plánu obnovy

inovácie a výskum podpora podnikania
calendarzáznam60 min.

Čo sa dozviete?

 • Prehľad grantových zdrojov na rozvoj digitalizácie MSP
 • Finančná aj nefinančná pomoc zo zdrojov EÚ
 • Aké konkrétne aktivity budete môcť z týchto grantov podporiť