Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
29.6.2023
Čas
09:00 – 11:00

Ako úspešne zrealizovať výskumný projekt?

Uvažujete o vlastnom výskumnom projekte financovanom z grantu? Vo štvrtok, 29. júna 2023 vám počas webinára predstavíme špecifiká výskumných projektov a pozrieme sa na najčastejšie podmienky. Podelíme sa s vami aj o vlastné skúsenosti a príklady z praxe.

Cena s DPH
49,90 €
Cena s DPH
49,90 €

O webinári


Na webinári si rozoberieme výskumné projekty v prostredí grantového financovania od A po Z. Naši experti vám poskytnú tiež prehľad hlavných zdrojov financovania na národnej aj medzinárodnej úrovni, takže budete vedieť, kde máte hľadať financie pre vaše výskumné projekty

Okrem najčastejších podmienok pre zapojenie sa do výskumného projektu sa dozviete ďalšie zaujímavé informácie vrátane našich vlastných skúseností a cenných rád z praxe.

Hlavné témy

1) Čo je výskumný projekt? (Jeho špecifiká, typy výskumov, stupnica TRL a najdôležitejšie stratégie na národnej úrovni)

2) Podmienky zapojenia do výskumných projektov.

3) Prehľad hlavných zdrojov financovania na národnej a aj medzinárodnej úrovni

4) Ako a kde si hľadať partnerov na výskum?

5) Špecifiká partnerských výskumných projektov (Zmluva o partnerstve, vlastníctvo výstupov, Efektívna spolupráca, Intenzita pomoci)

6) Naše skúsenosti a príklady z praxe

Lektori


Katarína Masná
– Katka pracuje v oblasti projektového riadenia viac ako 10 rokov. Počas svojej praxe realizovala projekty financované z EÚ fondov v oblasti zdravotníctva, školstva, stavebníctva ale aj v oblasti zefektívnenia financovaní samospráv. Ovláda prácu s ITMS2014+ a jej silnou stránkou je účtovníctvo a finančný aspekt projektov (vykazovanie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy, zmenové konania).

Ľubomír Billý – Ľubomír má viac ako 10-ročné skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov. Ako výskumník a projektový manažér participoval predovšetkým na medzinárodných projektoch. Okrem iného sa podieľal aj na realizácii výskumných projektov SO-PC-PRO a OpenMaker, ktoré boli financované z najprestížnejších komunitárnych programov. V spoločnosti Centire má na starosti vzťahy s vysokými školami. Na portáli GrantExpert vedie webináre „Od nápadu k projektu“ a „Prečo sa (ne)zapojiť do medzinárodných projektov“.

Cena kurzu

Cena s DPH
49,90 €

Ďalšie webináre