Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
záznam
Čas
60 min.
inovácie a výskum podpora podnikania

Prehľad grantov na podporu digitálnej transformácie MSP

Radi by ste využili granty a dotácie pre financovanie vašich projektov, ale neviete sa zorientovať v spleti informácií? Pozrite si záznam z webinára, ktorý sa uskutočnil v marci 2022.

Cena s DPH
9,90 €
Cena s DPH
9,90 €

Témy webináru

Digitálna éra 21. storočia prináša nové technológie, inovácie a trendy, ktoré dynamicky menia svet a zasahujú do všetkých oblastí života. Informatizácia a digitalizácia zmenili spôsob, akým sa vytvára ekonomická hodnota, štruktúra a fungovanie trhov a v konečnom dôsledku, ako sa vytvárajú a rozvíjajú všetky vzťahy – hospodárske aj sociálne.

Sociálne a ekonomické výzvy musia byť preto adresované a riešené tak, aby sa ukázala pridaná hodnota spoločnej a jednotnej Európy, ktorá digitálnu transformáciu využije v maximálnom možnom meradle vo svoj prospech. Zodpovedajú tomu aj okruhy, do ktorých by podľa Komisie mala Únia v nasledujúcich siedmich rokoch investovať.

V rámci viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021-2027, vrátane nástrojov kohéznej politiky, ako aj priamo riadených programov (ako Digitálna Európa a Nástroja na prepájanie Európy) dostáva potreba rozvoja digitálnej ekonomiky preto osobitnú pozornosť.

Pre koho je kurz určený

Pre laickú verejnosť z verejného, súkromného aj neziskového sektora. Medzi predchádzajúcimi účastníkmi prezenčnej formy tohto kurzu boli, zamestnanci samospráv, neziskových organizácií, ako aj podnikatelia.

Lektor

Tamás Szőke, expert na tému eurofondov

Cena kurzu

Cena s DPH
9,90 €

Ďalšie webináre