Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
archív
Čas
120 min.

Ako vypracovať žiadosť o grant pomocou AI?

Na workshope vám ukážeme ako vytvoriť kvalitnú grantovú žiadosť pomocou umelej inteligencie. Predstavíme vám možnosti ako s pomocou generatívnych jazykových modelov zjednodušiť a zefektívniť zdĺhavý a komplikovaný proces tvorby žiadostí o granty a dotácie. Všetko si vysvetlíme na konkrétnych príkladoch z praxe. Na vzorový projekt bude lektor využívať konkrétne grantové výzvy na podporu škôl a vzdelávania.

Cena s DPH
79,90 €
Cena s DPH
79,90 €

O webinári

V úvode si vysvetlíme základy využívania umelej inteligencie v oblasti grantov a dotácií. Predstavíme si generatívne jazykové modely a ich webové rozhrania, ako je ChatGPT. Vysvetlíme vám podstatu týchto modelov, ich obmedzenia a ukážeme si ako pomocou nich generovať výstižné a presvedčivé texty pre vaše grantové žiadosti. V ďalšej časti workshopu sa zameriame na využívanie kritérií odborného hodnotenia jednotlivých výziev na podporu škôl a vzdelávania.
 
Našim cieľom je, aby ste po skončení workshopu vedeli samostatne spracovať kvalitnú žiadosť o grant napríklad v rámci nadačných programov či grantových schém VÚC. Dostanete od nás tiež užitočné materiály, ktoré vám pomôžu pri tvorbe žiadostí aj v budúcnosti.

Hlavné témy

1) Úvod do sveta AI z hľadiska projektov v oblasti vzdelávania

2) Zjednodušenie procesu vypracovania grantovej žiadosti

3) Vylepšenia žiadostí na základe zverejnených hodnotiacich otázok

4) Otázky a odpovede

Lektor


Tamás Szőke – Tamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Cena kurzu

Cena s DPH
79,90 €

Ďalšie webináre