Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
10:00 – 11:00

Využitie dát z ITMS pri riadení projektov

Na ďalšom bezplatnom webinári vám ukážeme, ako pracovať s otvorenými dátami, aká je budúcnosť ITMS a ako vám manažérsky report pomôže uľahčiť riadenie vašich projektov. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 23. 11. 2023 a je určené predovšetkým pre mestá a obce, samosprávne kraje ale aj ďalších prijímateľov, korí manažujú viaceré projekty.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Vďaka tomuto webináru zistíte, že manažovanie viacerých projektov nemusí byť vôbec zložité. Prostredníctvom dobre zvolených nástrojov a kvalitne pripravenému reportu môžete všetky informácie o vašich projektoch sledovať na jednom mieste. Na webinári sa dozviete ako využívať otvorené dáta ITMS, aká je ich budúcnosť a ako s nimi efektívne pracovať. V druhej časti podujatia vám ukážeme konkrétny report, ktorý viete využiť v praxi.

Hlavné témy

1) Manažérsky reporting

2) Aké nástroje je vhodné v rámci reportingu využívať?

3) Zdroje dát a budúcnosť ITMS

4) Odporúčaný obsah reportu (ŽoNFP, ŽoP, hodnotenie)

5) Prezentácia vzorového reportu, ktorý vám zásadne uľahčí prácu

Lektori

Maroš Janovič – je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre