GRANTY MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE Umelá inteligencia (AI)
26.10.2023

Umelá inteligencia: nový pomocník v písaní grantových žiadostí

Napísať grantovú žiadosť alebo kvalitný projekt je náročnou úlohou. S nástupom umelej inteligencie (AI) sa tento proces mení a otvára nové možnosti. AI dokáže žiadateľom ušetriť čas a peniaze, zvýšiť efektivitu a zároveň úspešnosť projektov. V tomto článku sa pozrieme na to, ako AI mení prístup k tvorbe grantových žiadostí a projektov a ako organizácie a jednotlivci môžu využiť túto technológiu na dosiahnutie väčšieho úspechu.

Napísať projekt vyžaduje čas a skúsenosti

Získanie grantu môže byť pre mnoho organizácií a jednotlivcov kľúčovým krokom k financovaniu svojich projektov. Napísať kvalitnú grantovú žiadosť je však komplexným a náročným procesom. Žiadatelia musia nájsť ten správny zdroj financovania, odôvodniť opodstatnenie svojich projektov a splniť všetky podmienky, ktoré vyžaduje výzva. Musia tiež poskytnúť argumenty o realizovateľnosti projektu a presvedčiť poskytovateľa grantu o tom, prečo by mal byť práve daný projekt úspešný.

Napísať kvalitný projekt si vyžaduje odbornosť, čas, skúsenosti a dávku kreativity. Ak sa rozhodnete pre externú pomoc, musíte zasa rátať s dodatočnými financiami, ktoré zaplatíte expertovi za napísanie žiadosti o grant.

Využitie umelej inteligencie pri tvorbe grantových žiadostí

Tu vstupuje na scénu umelá inteligencia (AI), moderný nástroj, ktorý môže byť vašim spojencom v tejto náročnej úlohe. Generatívne jazykové modely ako napríklad ChatGPT alebo Bard sa postupne stávajú bežnou súčasťou našich životov. 

Tieto modely sú veľmi univerzálne a môžu byť prispôsobené mnohým účelom. Môžete ich využiť pri výučbe a štúdiu na získanie odpovedí na vaše otázky. Či už ide o matematiku, históriu, literatúru alebo vedecké koncepty. Model vám môže pomôcť s vysvetlením alebo ponúknuť podrobné informácie k danej téme. Pri kreatívnom písaní vám tieto modely môžu nájsť inšpiráciu pre písanie príbehov, básní alebo scenárov. Môžete s nimi komunikovať v rôznych jazykoch vrátane slovenčiny. Niektoré modely dokážu dokonca aj programovať. Model môže poskytnúť návrhy kódu, riešenia bežných problémov alebo vysvetlenia technických konceptov.

Umelá inteligencia má svoje miesto aj v oblasti grantov a dotácií. Vďaka nástrojom, ktoré využívajú AI dokážete vytvoriť grantovú žiadosť podstatne rýchlejšie a s väčšou šancou na úspech. Základom je stále kvalitný nápad, podporený odbornými argumentmi. Žiadosti o granty však často obsahujú komplikované a rozsiahle textové polia, ktoré je potrebné vyplniť. AI dokáže generovať texty pre grantové žiadosti, ktoré sú použiteľné na konkrétny formulár žiadosti danej výzvy. Formulár žiadosti môže obsahovať kľúčové časti ako napríklad: popis projektu, východisková situácia, prínosy projektu, aktivity projektu rozpočet a ďalšie. Na základe dobre formulovaných pokynov dokáže AI vyplniť takmer celú žiadosť za vás, čo je jedným z kľúčových prínosov AI pri tvorbe grantových žiadostí a projektov.

Využitie AI pri písaní grantov má široké využitie najmä v mimovládnom sektore, medzi neziskovými organizáciami, v školstve či v oblasti vedy a výskumu. Vyplýva to z povahy daných projektov. Grantové výzvy pre neziskové organizácie a školy často vyžadujú na rozdiel od stavebných projektov, značnú dávku kreativity pri tvorbe rozsiahlych textov a majú prehľadné formuláre. Grantové žiadosti sa často podávajú online.

V našej ponuka nájdete aj Webinár: Ako vypracovať žiadosť o grant pomocou AI? Vďaka tomuto videu získate informácie ako využiť AI pri písaní projektov spolu s konkrétnymi príkladmi z praxe.

Grantový radar

Chcete dostávať pravidelné informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Výhody umelej inteligencie v oblasti grantov a dotácií

AI dokáže zrýchliť proces napísania grantovej žiadosti až 10-násobne. Podľa nedávneho prieskumu, až 15 % vedeckých pracovníkov v zahraničí využíva rozličné AI nástroje pri písaní grantových žiadostí. V rámci vypracovania grantovej žiadosti vám dokáže umelá inteligencia pomôcť nasledovne:

  1. Zbieranie informácií: Pri formovaní projektových zámerov by ste sa mali opierať o realitu v danom odvetví. AI vám môže pomôcť zhromaždiť relevantné dáta pre váš projektový zámer. Pomôže vám identifikovať kľúčové trendy, potreby a príležitosti vo vašom cieľovom odvetví, čím sa váš projekt stáva reálnejším. Týmto spôsobom sa zvyšuje dôveryhodnosť žiadosti a projektu a znižuje sa riziko jeho zamietnutia.
  2. Vytvorenie grantovej žiadosti: Nástroj založený na AI vám môže pomôcť vytvoriť grantovú žiadosť tým, že navrhne šablónu, generuje obsah a dokonca poskytuje usmernenia o štruktúre vášho projektu. Na základe konkrétnych pokynov (promptov) vám dokáže grantový asistent vytvoriť vhodný text pre hodnotiace kritériá danej výzvy. Žiadosť o grant spravidla obsahuje textové polia, ktoré musí žiadateľ vyplniť. Grantový asistent vie navrhnúť texty, ktoré sa dajú kopírovať priamo do textových polí grantovej žiadosti. Vďaka tomu ušetríte množstvo času a zároveň si budete istý, že žiadosť spĺňa kritériá, ktoré určuje výzva.
  3. Vylepšenie textu: AI môže pomôcť pri korektúre, kontrole gramatiky a zlepšení celkovej kvality písania grantovej žiadosti. Zabezpečí, že vaša žiadosť je jasná, stručná, bez chýba a že hodnotitelia ju dokážu pochopiť. Projekt, ktorý v rámci projektovej žiadosti opisujete je pre hodnotiteľov nový, výhoda umelej inteligencie je, že dokáže generovať texty, ktoré sú dobre zrozumiteľné.
  4. Vylepšenie obsahu: Napriek tomu, že sa vám môže zdať váš projektový zámer dokonalý, umelá inteligencia dokáže navrhnúť aj obsahové vylepšenia. Vďaka AI môžete prísť na nové myšlienky alebo získať návrhy ďalších projektových aktivít, ktoré popisujete v žiadosti o grant.
  5. Prispôsobenie podmienkam výzvy: AI vám môže pomôcť prispôsobiť váš projekt konkrétnym hodnotiacim kritériám a podmienkam výzvy. Ak je napríklad vo výzve uvedené bodovanie za jednotlivé časti projektu, umelá inteligencia dokáže vytvoriť text tak, aby ste mali šancu na získanie čo najväčšieho počtu bodov. Na základe vašich pokynov dokáže AI čo najpresnejšie prispôsobiť projektovú žiadosti očakávaniam hodnotiteľov a zvýšiť šancu na úspech.
  6. Hodnotenie a spätná väzba: AI môže poskytovať automatizovanú spätnú väzbu o silných a slabých stránkach vášho projektu. Pomôže vám identifikovať oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie, a navrhne spôsoby, ako vašu žiadosť zlepšiť.

V dnešnej dobe je umelá inteligencia stále cennejším partnerom v písaní grantových žiadostí. Pomáha organizáciám a jednotlivcom šetriť čas a úsilie, zatiaľ čo zabezpečuje, že ich žiadosti sú dobre štruktúrované a kvalitné. S pokrokom v oblasti AI je zrejmé, že budeme mať stále viac prostriedkov na podporu našich snáh o získanie grantov a financovania našich projektov.