Kultúra a umenie
19.12.2023

Granty z programu Kreatívna Európa na rok 2024

Grantové výzvy pre kultúrne a kreatívne odvetvia predstavujú významnú príležitosť pre umelcov a organizácie, ktoré hľadajú finančnú podporu na realizáciu svojich projektov. Program Kreatívna Európa prináša niekoľko zaujímavých grantových výziev na rok 2024. Tie sa zameriavajú na rôzne aspekty kultúry, umenia a tvorivosti – od podpory mladých hudobníkov, cez rozvoj audiovizuálnej tvorby až po individuálne mobility pre umelcov a kultúrnych pracovníkov.

Podpora mladých hudobníkov v orchestroch

Jednou z grantových výziev je iniciatíva, ktorá sa zameriava na profesionálny rozvoj mladých hudobníkov a ich integráciu do orchestrov s umelcami z viac ako 20 krajín zapojených do programu Kreatívna Európa. Cieľom výzvy je ponúknuť mladým začínajúcim hudobníkom odbornú prípravu, príležitosti na koncertovanie a turné a podporovať umeleckú excelentnosť v orchestrálnej hudbe.

Projekty môžu zahŕňať nábor talentovaných mladých hudobníkov, odbornú prípravu a koncerty v rámci medzinárodných turné. Táto výzva tiež zdôrazňuje dôležitosť organizácií a umelcov ako vyslancov hodnôt EÚ.

Viac informácií

Grantový radar

Chcete dostávať pravidelné informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Zvýšenie kapacít európskych kultúrnych a kreatívnych organizácií

Ďalšou grantovou výzvou je podpora európskych sietí kultúrnych a kreatívnych organizácií. Táto výzva má za cieľ posilniť kapacity týchto organizácií, aby čelili spoločným výzvam, inovovali a vytvárali pracovné miesta. Európske organizácie v kultúrnom a kreatívnom sektore by mali mať spoločné poslanie a pravidlá riadenia a môžu pokrývať rôzne kultúrne odvetvia.

Témy tejto výzvy sú zamerané na rozvoj spravodlivých, rozmanitých a inkulzívnych podmienok pre kultúrnych pracovníkov. Výzva okrem iného podporí budovanie kapacít pre aktívnu účasť jednotlivcov a organizácií z európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov na medzinárodnej scéne. Prioritou je aj prispievanie k Európskej zelenej dohode a podpora kultúrneho sektora pri prijímaní environmentálne udržateľných postupov.

Viac informácií

Individuálna mobilita v rámci Culture Moves Europe

Ďalšou možnosťou podpory kultúrneho a kreatívneho sektora je individuálna mobilita pre umelcov a kultúrnych pracovníkov. Táto grantová výzva umožňuje jednotlivcom alebo skupinám cestovať v rámci krajín zahrnutých do programu Kreatívna Európa. Vďaka tomu môžu umelci z rôznych oblastí realizovať svoje projekty s medzinárodnými partnermi.

Cieľom tejto výzvy je umožniť umelcom objavovať kultúrne dedičstvo, tvoriť v spolupráci s inými umelcami v zahraničí, vzdelávať sa a budovať profesionálne vzťahy. Výzva podporuje široké spektrum umelcov bez ohľadu na ich skúsenosti a vzdelanie a poskytuje finančnú podporu na cestovné náklady a ubytovanie.

Viac informácií

Podpora TV a online projektov

Cieľom finančnej podpory v oblasti TV & Online Content je posilniť schopnosti audiovizuálnych producentov vytvárať a realizovať robustné projekty s významným potenciálom pre distribúciu v celej Európe a mimo nej. Program taktiež podporuje európske a medzinárodné koprodukcie v televíznom a online sektore.

Táto grantová výzva sa snaží posilniť nezávislosť producentov voči vysielateľom a digitálnym platformám a podporuje lepšiu spoluprácu medzi rôznymi aktérmi, vrátane nezávislých producentov, vysielateľov, digitálnych platforiem a zástupcov pre predaj. Pozornosť je venovaná projektom, ktoré prinášajú inovatívne prvky v obsahu a financovaní a ktoré preukazujú jasnú väzbu na zamýšľané stratégie distribúcie.

Viac informácií

Tieto grantové výzvy predstavujú iba vzorku z pestrej škály príležitostí, ktoré program Kreatívna Európa ponúka v roku 2024 kultúrnym a kreatívnym profesionálom v Európe a za jej hranicami.  Na našom portáli nájdete aj ďalšie grantové možnosti na podporu kultúrneho a kreatívneho sektora.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.