MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE SAMOSPRÁVY
20.9.2023

Švajčiarske fondy podporia cestovný ruch aj vzdelávanie

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce podporí niekoľko kľúčových tém. Žiadatelia budú môcť získať dotácie v oblasti cestovného ruchu, odborného vzdelávania či ochrany prírody a zdravého životného štýlu. Pre žiadateľov zo Slovenska sú Švajčiarske fondy príležitosťou uchádzať sa o dotácie z celkového balíka približne  44 miliónov eur.

Úspešné projekty švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR má za cieľ pokračovať v implementácii programu, ktorý bol úspešný v predošlom období (2007 – 2017). Zo Švajčiarskych fondov bolo podporených 19 projektov. Tieto projekty zahŕňali zlepšenie sociálnych služieb, rozvoj turistických atrakcií a podporu rôznych kultúrnych iniciatív.

V novom programovom období môžu žiadatelia využiť finančnú podporu až do roku 2029. Švajčiarske fondy podporujú tri hlavné oblasti: zlepšenie kvality odborného vzdelávania, podporu udržateľného cestovného ruchu a biodiverzity v chránených územiach a Švajčiarsko-slovenský program Zdravie. Tieto oblasti majú potenciál zvýšiť kvalitu života obyvateľov a prispieť k udržateľnému rozvoju Slovenska. Program má celkovú alokáciu približne 44 miliónom eur, ku ktorej možno prirátať ešte 15% z prostriedkov na národnej úrovni.

Grantový radar

Chcem dostávať informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Dotácie na podporu cestovného ruchu a vzdelávania

Podpora odborného vzdelávania

Tento program má za úlohu zvýšiť kvalitu, flexibilitu a atraktivitu počiatočného a pokročilého odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Očakáva sa, že toto úsilie prinesie zvýšenie schopnosti mladých ľudí uplatniť  sa na trhu práce, čím sa prispeje k zníženiu nezamestnanosti.

Podpora cestovného ruchu a biodiverzity

Program bude jednak podporovať udržateľný cestovný ruch v chránených územiach a ich okolí a zároveň podporovať ochranu ekosystémov a zachovávanie biodiverzity v týchto lokalitách. Výzva bude otvorená pre verejné a neverejné inštitúcie pôsobiace v oblasti životného prostredia vrátane miestnej a regionálnej samosprávy.

Švajčiarsko-slovenský program Zdravie

Toto podporné opatrenie je zamerané na posilnenie spolupráce medzi národnými a regionálnymi orgánmi s cieľom poskytovať občanom komplexné a vylepšené služby. Okrem toho bude cieľom projektov zlepšiť prevenciu chorôb, predovšetkým medzi zraniteľnými skupinami obyvateľstva. Účelom programu je tiež efektívne realizovať stratégiu verejného zdravia a zdravotnej starostlivosti.  Pilotné iniciatívy na miestnej úrovni, zamerané na podporu zdravia a zdravý životný štýl, budú vybrané prostredníctvom výzvy na predkladanie projektových žiadostí.

Dátum vyhlásenia výziev zatiaľ nie je známy. Návrh na uzavretie Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého Švajčiarskeho príspevku nájdete na tomto odkaze.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.