GRANTY MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE SAMOSPRÁVY
21.12.2022

Eurofondy naďalej pomáhajú v rozvoji pohraničných regiónov

Programy cezhraničnej spolupráce Interreg sú doplnkom hlavných európskych programov. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach. Interreg zahŕňa 5 programov, ktoré sú zamerané na projekty spolupráce s Českom, Rakúskom, Maďarskom, Poľskom, Rumunskom a Ukrajinou.

Interreg Slovensko – Česko (SK-CZ)

Cezhraničná spolupráca s Česko má celkový rozpočet 107 miliónov eur a podporené by mali byť témy oblasti adaptácia na zmenu klímy, ochrana životného prostredia či prevencia rizika prírodných katastrof. Očakáva sa, že prvé grantové výzvy budú vyhlásené na jar roku 2023. Po vyhlásení nájdete všetky výzvy v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk

Interreg Slovensko – Rakúsko (SK-AT)

Hlavným cieľom dotácií z programu Interreg SK – AT pre programové obdobie 2021 – 2027 je podpora zelených tém v oblasti zmierňovaní dopadov klimatickej zmeny, rozvoj udržateľného cestovného ruchu a podpora inovácií, ktoré rozvíjajú udržateľný cestovný ruch v pohraničí.  Do programu sa môžu zapojiť žiadatelia z Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Na rakúskej strane patrí do programu mesto Viedeň a regióny Burgenland a Dolné Rakúsko. V programovom obodbí 2014 – 2020 bolo v rámci tohto programu podporených takmer 50 zaujímavých projektov.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Interreg Slovensko – Poľsko (SK-PL)

Prvé grantové výzvy z nového programu s Poľskom by mali byť k dispozícii už začiatkom roka 2023. Eurofondová pomoc pôjde napríklad na rozvoj lepšieho prepojenia pohraničia cestami a cyklocestami, rozvoj udržateľného cestovného ruchu a ochranu prírody v Tatrách, Pieninách či Poloninách. Celkový rozpočet programu je 130 miliónov eur.

Aktuálnu výzvu nájdete TU

Interreg Slovensko – Maďarsko (SK-HU)

Prvá výzva z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom na rok 2021 – 2027 by mala byť tiež vyhlásená začiatkom roka 2023. Program má rozpočet až 161 miliónov eurom a je zameraný na ochranu prírodného bohatstva a miestneho kultúrneho a historického dedičstva.

Aktuálnu výzvu nájdete TU

Program NEXT

Z rozpočtu na cezhraničnú spoluprácu Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny v rámci programu NEXT budú za 73 miliónov eur podporené projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-ukrajinskom pohraničí. Prvé výzvy budú vyhlásené v závislosti od vývoja na Ukrajine, pravdepodobne v druhom polroku 2023. Pomoc bude zameraná na sociálne projekty, rozvoj turizmu aj ochranu prírody.

Chcete sa dozvedieť viac o aktuálnych možnostiach dotácií pre vašu firmu či obec? Dohodnite si s nami individuálnu konzultáciu.