Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar záznam 60 min.

Čo sa dozviete?

  • Prehľad grantových zdrojov na rozvoj digitalizácie MSP
  • Finančná aj nefinančná pomoc zo zdrojov EÚ
  • Aké konkrétne aktivity budete môcť z týchto grantov podporiť

calendar záznam 60 min.

Témy webinára

  • Výzvy z programu KULTMINOR
  • Audiovizuálny fond
  • Výzvy zo Slovak Aid

calendar záznam 9:00 – 14:00

Čo sa dozviete?

  • Ako sa menia limity pri zákazkách
  • Ako sa mení používanie elektronickej platformy
  • Zmeny v zadávaní zákaziek