Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar záznam 100 min.

Témy webinára:

 • Dotácie pre mestá a obce z Programu Slovensko
 • Dotácie pre mestá a obce z Plánu obnovy
 • Program obnovy dediny v roku 2023

calendar záznam 240 min.

Témy webinára:

 • Ako obstarávať IT služby?
 • Vendor lock-in
 • Nové kompetencie ÚVO
 • Oprávnenia žiadateľov/prijímateľov

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
 • Budovanie vodovodov, kanalizácií a vodozádržných opatrení
 • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Vysvetlenie podmienok novej výzvy
 • Ako získať dotáciu?
 • Odporúčania z praxe

calendar záznam 100 min.

Témy webinára:

 • Financie a služby EÚ pre startupy
 • Granty a investície Európskej rady pre inovácie
 • Možnosti podpory startupov z eurofondov a Plánu obnovy

calendar záznam 240 min.

Témy webinára:

 • Príprava verejného obstarávania
 • Zákazky s nízkou hodnotou a elektronická platforma
 • Vyhodnotenie ponúk a uzatvorenie zmluvy

Na základe 69 recenzií
tomas habinak
tomas habinak
Veľmi dobrá prezentácia a užitočný nástroj.
Gold Phoenix
Gold Phoenix
Výborný webinár o využití AI (ChatGPT, Bard) pri písaní dotačných žiadosti. Praktický s ukážkami, čo oceňujeme.
Milan Valek
Milan Valek
dobrá a rýchla orientácia vo vyhlásených výzvach
Janka Stašáková
Janka Stašáková
Stále čakám na nejakú ponuku pre samostatné školské internáty
Hanka Horakova
Hanka Horakova
Zrozumiteľný a pútavo zhrnutý vstup do sveta písania grantov za pomoci AI. Odporúčam! A ďakujem 🙂