Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar záznam 240 min.

Témy webinára:

 • Ako urobiť dobrú zákazku aj bez predchádzajúcich skúseností
 • Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady
 • Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

calendar záznam 100 min.

Témy webinára:

 • Nahrávanie VO v stave ex-post teda po podpise zmluvy o NFP
 • Spracovanie verejného obstarávania pri podávaní žiadosti o NFP
 • Praktická ukážka zmlúv a špecifiká eurofondových projektov

calendar záznam 90 min.

Témy webinára:

 • Všetky možnosti dotácií na obnovu pamiatok a historických budov
 • Vysvetlíme kto a za akých podmienok môže dotácie získať
 • Praktické odporúčania z úspešných projektov

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Aktuálne a plánované výzvy z FPU
 • Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti
 • Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 

calendar záznam 180 min.

Čo sa dozviete?

 • Čo znamená povinné použitie zeleného verejného obstarávania?
 • Ako spraviť verejné obstarávanie zeleno?
 • Environmentálne požiadavky v zmluve o dielo

calendar záznam 120 min.

Témy webinára:

 • Základná orientácia v systéme ITMS
 • Práca s údajmi a ich vkladanie
 • Žiadosť o platbu
 • Nahrávanie účtovných dokladov

Na základe 69 recenzií
tomas habinak
tomas habinak
Veľmi dobrá prezentácia a užitočný nástroj.
Gold Phoenix
Gold Phoenix
Výborný webinár o využití AI (ChatGPT, Bard) pri písaní dotačných žiadosti. Praktický s ukážkami, čo oceňujeme.
Milan Valek
Milan Valek
dobrá a rýchla orientácia vo vyhlásených výzvach
Janka Stašáková
Janka Stašáková
Stále čakám na nejakú ponuku pre samostatné školské internáty
Hanka Horakova
Hanka Horakova
Zrozumiteľný a pútavo zhrnutý vstup do sveta písania grantov za pomoci AI. Odporúčam! A ďakujem 🙂