Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar záznam 90 min.

Témy webinára:

 • Čo všetko žiadosť obsahuje a aké prílohy k nej musíte doložiť
 • Vypĺňanie formulára – krok za krokom
 • Tipy a triky ako zvýšiť svoje šance na úspech

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Rozvoj zručností na podporu trhu práce
 • Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
 • Grantový program UMENIE

calendar záznam 200 min.

Čo sa dozviete?

 • Kedy a ako dodatkovať zmluvy a kedy je naopak lepšie nerobiť to?
 • Všeobecné metodické usmernenie UVO č. 6 2022
 • Čo musí verejný obstarávateľ preukázať?

calendar záznam 70 min.

Témy webinára:

 • Aké projekty budete môcť podporiť z nových eurofondov?
 • Aké podmienky budú musieť samosprávy splniť?
 • Aké novinky prinesie nový Program Slovensko?

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Aké projekty budete môcť podporiť z nových eurofondov?
 • Kto bude môcť o granty na podporu podnikania žiadať?
 • Aké novinky prinesie nový Program Slovensko?

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Podpora cyklodopravy na Slovensku
 • Granty na rozvoj finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania
 • Podpora kultúry a digitálnych zručností znevýhodnených skupín obyvateľstva