Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
10:00 – 11:00

Nové možnosti financovania – kombinácia úveru a grantu

V utorok 28. novembra 2023 vám počas bezplatného webinára predstavíme nový finančný nástroj na podporu firiem. Pôjde o kombináciu úveru a grantu. Takzvané úvery s grantovou zložkou budú môcť získať malé a stredné podniky, pričom predpokladom úspechu bude okrem iného, dobré finančné zdravie firmy.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

V rámci nových eurofondov budú môcť podnikatelia využiť zaujímavú formu finančnej podpory. Pôjde o kombináciu grantu a úveru. Cieľom úverov s grantovou zložkou by mal byť predovšetkým rozvoj malých a stredných podnikov. Pomoc bude určená najmä výdavky spojené so zefektívňovaním procesov podnikov, inováciou procesov, služieb a produktov, nákupom nových alebo obnovou existujúcich hmotných ako aj nehmotných aktív. Podobný finančný nástroj by pre firmy mal byť dostupný aj z Plánu obnovy. Viac sa dozviete na bezplatnom webinári, v utorok 28. novembra 2023

Hlavné témy

1) Základné informácie o úveroch s grantovou zložkou

2) Podmienky oprávnenosti pre žiadateľov

3) Úverový proces pri poskytovaní financovania bankou

4) Tipy na dobré finančné zdravie firmy

5) Otázky a odpovede

Lektori

Lenka Škodová – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre