GRANTY PODNIKATELIA
16.2.2023

Grantexpert je partnerom Tatra banky v rozvoji firiem

Každý podnikateľ potrebujete na svoj rozvoj financie. Okrem vlastných zdrojov môžu využiť úvery, lízing, vstup investora do firmy, ale aj granty či dotácie. Aj preto sme v spolupráci s Tatra bankou pripravili špeciálnu ponuku pre firemných klientov banky, ktorá platí od februára 2023.

Zvýhodnené grantové poradenstvo pre podnikateľov

Cieľom portálu Grantexpert je poskytovať komplexné poradenstvo v oblasti grantov a dotácií z eurofondov, plánu obnovy a iných verejných zdrojov. Práve malé a stredné podniky patria medzi dôležitých prijímateľov grantovej podpory.

Projekty môžu byť zamerané napríklad na výskum a vývoj, inovácie, zlepšenie energetickej efektívnosti, obnoviteľné zdroje či nákup technológie a ďalšie oblasti. Treba však povedať, že možnosti sa v čase menia a nové grantové výzvy sú vyhlasované pomerne často.

Preto je dôležité sledovať čerstvé informácie a mať prehľad o aktuálnych grantových výzvach. Na portáli Grantexpert nájdete prehľad grantov – databázu ktorú pravidelne aktualizujeme. V prípade, že máte nápad na projekt, ale neviete či je vhodný na grantové financovanie, radi ho s vami skonzultujeme. Ponúkame tiež službu vypracovania projektovej žiadosti (žiadosti o dotáciu).

Pre firemných klientov Tatra banky od začiatku februára 2023 prinášame možnosť získať služby portálu Grantexpert vo zvýhodnených podmienkach. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Aké granty môžu podnikatelia získať?

Kľúčovými zdrojmi grantového financovania firiem na najbližšie roky sú eurofondy a plán obnovy. Zatiaľ čo plán obnovy je úplne novým mechanizmom určeným na obnovu ekonomiky po kríze, EÚ fondy už vstúpili do niekoľkého programového obdobia. Nové programové obdobie 2021 až 2027 bude na Slovensku charakteristické rôznymi zmenami. Azda najvýraznejšou je zjednotenie viacerých operačných programov do jedného Programu Slovensko.

Fondy EÚ aj plán obnovy nachádzajú synergie v kľúčových oblastiach podpory. V tých budú dominantné najmä zelené projekty, energetika, digitalizácia, výskum a vývoj či inovácie. Grantové výzvy pre podnikateľov budú zamerané napríklad na tieto témy:

  • Podpora výroby energie z obnoviteľných zdrojov
  • Zlepšenie energetickej efektívnosti priemyselných budov a výrobných hál
  • Vzdelávanie zamestnancov a manažérov malých a stredných podnikov
  • Dotácie na nabíjacie stanice pre elektromobily
  • Budovanie vodíkovej infraštruktúry
  • Podpora zeleného podnikania
  • Zvyšovanie environmentálnej výkonnosti podnikov
  • Podpora rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania
  • Dotácie na služby podporujúce cestovný ruch
  • Znižovanie produkcie obalov

Kompletnú ponuku služieb portálu Grantexpert nájdete TU.