Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
90 min.

Zelená podnikom – poukážky na fotovoltiku a ďalšie OZE

Vo štvrtok, 19. októbra vám na webinári predstavíme grantovú schému “Zelená podnikom”, ktorá by mala byť spustená v blízkej dobe. V rámci nej budú môcť podnikatelia financovať inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie s finančnou podporou až do výšky 50 000 €. Okrem základných informácií získajú účastníci webinára aj dôležité poznatky o energetickom audite, ktorý je povinnou podmienkou pre získanie dotácie vo forme poukážky.

Cena s DPH
29 €
Cena s DPH
29 €

O webinári

Na základe úspešného programu “Zelená domácnostiam”, predstavila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) novú pilotnú schému „Zelená podnikom“. Táto schéma je súčasťou Programu Slovensko 2021 – 2027 a je zameraná na podporu mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Jej hlavným cieľom je podporiť podniky v inštalácii zariadení na využívanie OZE (fotovoltika, solárne kolektory, veterné turbíny, tepelné čerpadlá). SIEA predpokladá, že počas trvania projektu bude podporených formou poukážok približne 1330 firiem, čo dokazuje široký rozsah a vplyv tejto iniciatívy.

V čase podania žiadosti o vydanie poukážky už musí mať MSP energetický audit vypracovaný preto je nevyhnutné pripraviť sa včas. Energetický audit musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou v súlade so zákonom č. 321/2014 o energetickej efektívnosti.

Nezmeškajte šancu získať 50 000 € a zistite všetky informácie vopred!

Všetci účastníci dostanú kompletnú videonahrávku webinára a ďalšie benefity súvisiace s projektom “Zelená podnikom”.

Hlavné témy

1) Predstavenie grantovej schémy “Zelená podnikom”

2) Príprava na získanie dotácie

3) Ako na energetický audit?

4) Otázky a odpovede

Lektor


Tamás Szőke
– je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Maroš Janovič – je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Patrik Uhrík, Innovative Energy – pôsobí ako energetický audítor a venuje sa návrhu a posudzovaniu energeticky úsporných projektov z ktorých prevažná časť je naviazaná na dotačné schémy.  Pomáha súkromnému sektoru a samosprávam šetriť náklady na energie a znižovať ich uhlíkovú stopu.

Cena kurzu

Cena s DPH
29 €

Ďalšie webináre