Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendarzáznam10:00 – 11:30

Témy webinára:

 • Základné podmienky pre získanie grantov
 • Príprava projektového zámeru
 • Identifikácia vhodného programu

calendarzáznam10:00 – 11:00

Témy webinára:

 • Granty zo súkromných nadácií na Slovensku
 • Financovanie ekologických projektov
 • Prehľad plánovaných výziev pre neziskovky z eurofondov

calendarzáznam9:00 – 14:00

Témy webinára:

 • Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach
 • 70 konkrétnych príkladov z praxe
 • Ukážka toho ako postupovať správne a vyhnúť sa chybám

calendarzáznam120 min.

Témy webinára:

 • Začatie realizácie aktivít projektu
 • Oprávnené výdavky a zmeny v projekte
 • Žiadosť o preplatenie prostriedkov a účtovanie projektu

calendarzáznam60 min.

Témy webinára:

 • Na čo všetko môžete dotácie použiť?
 • Vysvetlenie podmienok a povinných príloh žiadosti
 • Užitočné tipy z praxe

calendarzáznam70 min.

Témy webinára:

 • Podrobné predstavenie oprávnených aktivít
 • Vysvetlenie podmienok a povinných príloh žiadosti
 • Užitočné tipy z praxe

Alžbeta Selecká
Alžbeta Selecká
Tibor Tabak
Tibor Tabak
Ivan Vincenc
Ivan Vincenc
Zuzana Balážiová
Zuzana Balážiová
Sekretariat AVVSS
Sekretariat AVVSS
Milan Sýkora
Milan Sýkora
Grantexpert-fundovaní odborníci
Ing. Peter Migas
Ing. Peter Migas
tomas habinak
tomas habinak
Veľmi dobrá prezentácia a užitočný nástroj.
Marcel Tarda
Marcel Tarda