Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar záznam 90 min.

Témy webinára:

 • Podmienky zapojenia do výskumných projektov
 • Prehľad hlavných zdrojov financovania na národnej a aj medzinárodnej úrovni
 • Ako a kde si hľadať partnerov na výskum?

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Dotácie z Envirofondu
 • Štipendiá pre výskumníkov a výskumníčky
 • Prvá výzva z Programu Slovensko

calendar záznam 90 min.

Témy webinára:

 • Úvod do sveta AI z hľadiska tvorby projektov
 • Zjednodušenie procesu vypracovania grantovej žiadosti
 • Vylepšenia žiadostí na základe zverejnených hodnotiacich otázok

calendar záznam 120 min.

Témy webinára:

 • Povinnosti prijímateľa pri ukončení realizácie projektu
 • Záverečná žiadosť o platbu a monitorovacia správa, hlásenie o ukončení
 • Ukončenie projektu v ITMS

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • INTERREG SK-CZ
 • Rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež
 • PRV – Investície do obecnej infraštruktúry – kanalizácia, vodovody, ČOV

calendar záznam 240 min.

Témy webinára:

 • Zjednodušený postup zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou
 • Zmena zmluvy z titulu nepredvídateľných okolností
 • Výnimky z verejného obstarávania

Na základe 60 recenzií
Hanka Horakova
Hanka Horakova
Zrozumiteľný a pútavo zhrnutý vstup do sveta písania grantov za pomoci AI. Odporúčam! A ďakujem 🙂
anna budzáková
anna budzáková
zrozumiteľne spracované témy, dobre technický zvládnuté, odporúčam
Mata Jančová
Mata Jančová
Zrozumitelne podane informacie, velmi dobre spracovana prezentacia, takze celkovo velka spokojnost.
lucia krisova
lucia krisova
Vždy zrozumiteľne podané informácie