Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar 20. máj 10:00 – 11:00

Témy webinára:

 • Podpora cyklodopravy na Slovensku
 • Granty na rozvoj finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania
 • Podpora kultúry a digitálnych zručností znevýhodnených skupín obyvateľstva

calendar 12. máj 10:00 – 12:00

Čo sa dozviete?

 • Opis základnej systematiky zákona
 • Oprávnenia žiadateľov/prijímateľov
 • Priblíženie procesov súvisiacich s čerpaním prostriedkov
 • Súvisiace predpisy a vzťahy

calendar 28. apríl 10:00 – 11:30

Čo sa dozviete?

 • Detailné podmienky výziev
 • Kto všetko je oprávneným žiadateľom a koľko viete získať?
 • Kompletné informácie o žiadosti
 • Ako zvýšiť svoje šance na úspech?

calendar 13. apríl 9:00 – 14:00

Čo sa dozviete?

 • Ako sa mení jednotná príručka k verejnému obstarávaniu
 • Zmeny v limitoch
 • Zmeny v zadávaní zákaziek

calendar 31. marec 10:00 – 11:30

Čo sa dozviete?

 • Prehľad grantov na podporu digitalizácie miest a obcí
 • Finančná aj nefinančná pomoc
 • Aké aktivity budete môcť z týchto grantov podporiť

calendar 17. marec 10:00 – 11:00

Čo sa dozviete?

 • Prehľad grantových zdrojov na rozvoj digitalizácie MSP
 • Finančná aj nefinančná pomoc zo zdrojov EÚ
 • Aké konkrétne aktivity budete môcť z týchto grantov podporiť