Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar záznam 180 min.

Čo sa dozviete?

 • Čo znamená povinné použitie zeleného verejného obstarávania?
 • Ako spraviť verejné obstarávanie zeleno?
 • Environmentálne požiadavky v zmluve o dielo

calendar záznam 120 min.

Témy webinára:

 • Základná orientácia v systéme ITMS
 • Práca s údajmi a ich vkladanie
 • Žiadosť o platbu
 • Nahrávanie účtovných dokladov

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Zvyšovanie kapacít škôlok
 • Zvyšovanie kapacít ZŠ
 • Výzva na debarierizáciu stredných škôl
 • Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch
 • Rozšírenie a obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • Grant na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Veľký prehľad aktuálnych a plánovaných dotácií
 • Na aké projekty budete môcť použiť financie?
 • Tipy ako zvýšiť šance na získanie dotácie

calendar záznam 120 min.

Témy webinára:

 • Najčastejšie chyby v eurofondových projektoch
 • Ako sa vyhnúť chybám a neoprávneným výdavkom?
 • Príklady z praxe