Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar záznam 90 min.

Témy webinára:

 • Vysvetlenie podmienok výziev
 • Čo môžete financovať z voucherov
 • Postup podania žiadosti

calendar záznam 180 min.

Témy webinára:

 • Vysvetlenie všetkých noviniek pre obstarávateľov ale aj hospodárske subjekty
 • Založenie novej zákazky cez EPVO
 • Registrácia a validácia nového hospodárskeho subjektu cez EPVO

calendar záznam 90 min.

Témy webinára:

 • Podmienky zapojenia do výskumných projektov
 • Prehľad hlavných zdrojov financovania na národnej a aj medzinárodnej úrovni
 • Ako a kde si hľadať partnerov na výskum?

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Dotácie z Envirofondu
 • Štipendiá pre výskumníkov a výskumníčky
 • Prvá výzva z Programu Slovensko

calendar záznam 90 min.

Témy webinára:

 • Úvod do sveta AI z hľadiska tvorby projektov
 • Zjednodušenie procesu vypracovania grantovej žiadosti
 • Vylepšenia žiadostí na základe zverejnených hodnotiacich otázok

calendar záznam 120 min.

Témy webinára:

 • Povinnosti prijímateľa pri ukončení realizácie projektu
 • Záverečná žiadosť o platbu a monitorovacia správa, hlásenie o ukončení
 • Ukončenie projektu v ITMS

Na základe 69 recenzií
tomas habinak
tomas habinak
Veľmi dobrá prezentácia a užitočný nástroj.
Gold Phoenix
Gold Phoenix
Výborný webinár o využití AI (ChatGPT, Bard) pri písaní dotačných žiadosti. Praktický s ukážkami, čo oceňujeme.
Milan Valek
Milan Valek
dobrá a rýchla orientácia vo vyhlásených výzvach
Janka Stašáková
Janka Stašáková
Stále čakám na nejakú ponuku pre samostatné školské internáty
Hanka Horakova
Hanka Horakova
Zrozumiteľný a pútavo zhrnutý vstup do sveta písania grantov za pomoci AI. Odporúčam! A ďakujem 🙂