Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar záznam 180 min.

Čo sa dozviete?

 • Čo znamená povinné použitie zeleného verejného obstarávania?
 • Ako spraviť verejné obstarávanie zeleno?
 • Environmentálne požiadavky v zmluve o dielo

calendar záznam 120 min.

Témy webinára:

 • Základná orientácia v systéme ITMS
 • Práca s údajmi a ich vkladanie
 • Žiadosť o platbu
 • Nahrávanie účtovných dokladov

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Zvyšovanie kapacít škôlok
 • Zvyšovanie kapacít ZŠ
 • Výzva na debarierizáciu stredných škôl
 • Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch
 • Rozšírenie a obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • Grant na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Veľký prehľad aktuálnych a plánovaných dotácií
 • Na aké projekty budete môcť použiť financie?
 • Tipy ako zvýšiť šance na získanie dotácie

calendar záznam 120 min.

Témy webinára:

 • Najčastejšie chyby v eurofondových projektoch
 • Ako sa vyhnúť chybám a neoprávneným výdavkom?
 • Príklady z praxe

Na základe 50 recenzií
Lords Ball
Lords Ball
Prostredníctvom dnešného (17.1.) webináru Grantexpert sme sa dozvedeli o nových podnetných výzvach, ďakujeme za prvotné, cenné, informácie, veríme že sa nám podarí i vďaka organizácii Grantexpert zrealizovať plánovaný projekt.
Katka Slavik
Katka Slavik
vďaka za stručný prehľad
Štefan Repko
Štefan Repko
OK
Darina Kupkova
Darina Kupkova
absolvovala som niekolko online školení, webinárov, online kurz, veľmi jednoducho, výstižne podaná predmetná problematika, k dispozicii su zaznamy, čo je fajn, nakolko sa mozeme vratit k tomu co sme nezachytili