Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
 • Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov
 • Podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a aktivity na predchádzanie sociálneho vylúčenia

calendar záznam 120 min.

Témy webinára:

 • Životný cyklus projektov ako ho (ne)poznáme
 • Rozdiely medzi štandardným projektom a EÚ projektom
 • Vybrané nástroje projektového riadenia

calendar záznam 90 min.

Témy webinára:

 • Čo všetko žiadosť obsahuje a aké prílohy k nej musíte doložiť
 • Vypĺňanie formulára – krok za krokom
 • Tipy a triky ako zvýšiť svoje šance na úspech

calendar záznam 60 min.

Témy webinára:

 • Rozvoj zručností na podporu trhu práce
 • Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
 • Grantový program UMENIE

calendar záznam 200 min.

Čo sa dozviete?

 • Kedy a ako dodatkovať zmluvy a kedy je naopak lepšie nerobiť to?
 • Všeobecné metodické usmernenie UVO č. 6 2022
 • Čo musí verejný obstarávateľ preukázať?

calendar záznam 70 min.

Témy webinára:

 • Aké projekty budete môcť podporiť z nových eurofondov?
 • Aké podmienky budú musieť samosprávy splniť?
 • Aké novinky prinesie nový Program Slovensko?