Webináre a školenia

Pravidelne organizujeme školenia a webináre na najrôznejšie témy z oblasti grantov a projektov. Bezplatné ale aj platené webináre môžete sledovať naživo alebo zo záznamu. Predplatitelia balíkov MEDIUM a PROFI majú prístup do archívu bezplatných webinárov neobmedzene.

calendar 3. marec 10:00 – 11:00

Témy webinára

  • Výzvy z programu KULTMINOR
  • Audiovizuálny fond
  • Výzvy zo Slovak Aid

calendar 22. február 9:00 – 14:00

Čo sa dozviete?

  • Ako sa menia limity pri zákazkách
  • Ako sa mení používanie elektronickej platformy
  • Zmeny v zadávaní zákaziek