Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
240 min.

Špecifiká verejného obstarávania IT služieb

Tento webinár sa už uskutočnil. Dostupný je však kompletný videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na tomto mieste. Po uskutočnení objednávky vám videonahrávku a prezentáciu zašleme na váš mail.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

Cieľom webinára je priblížiť účastníkom osobitosti procesu obstarávania IT služieb a identifikovať najčastejšie chyby v danom procese. Vďaka webináru si spravíte aj prehľad o nových kompetenciách ÚVO a oprávneniach prijímateľov spojených s novými kompetenciami ÚVO.

Na tomto webinári identifikujeme hlavné špecifiká obstarávania IT služieb a ich vplyv na proces verejného obstarávania, najmä so zameraním na úpravu práv duševného vlastníctva a Vendor Lock-In. Pozrieme sa tiež bližšie na opis kompetencií ÚVO v zmysle zákona č. 121/2022 Z. z.

Spolu s rozvojom digitalizácie a inovácií je spojená aj zvýšená potreba obstarávania IT služieb.

IT služby na rozdiel od iných bežných komodít majú svoje špecifiká, ktoré ovplyvňujú proces obstarávania, prípadne aj samotné plnenie zmluvy. Osobitným problémom je situácia Vendor Lock-In, kedy je obstarávateľ limitovaný pri obstarávaní nových IT služieb existujúcimi výhradnými právami existujúceho dodávateľa. Ide o tzv. „zamknutie“ existujúceho dodávateľa u konkrétneho obstarávateľa a výhradnosť jeho postavenia pri poskytovaní služieb.

V novom programovom období (2021 – 2027) začína ÚVO plniť úlohy orgánu priamo zapojeného do implementačného procesu projektov, s čím sú spojené aj nové úlohy a oprávnenia ÚVO. Zmyslom seminára je poskytnúť prehľad o nových kompetenciách ÚVO a porovnať ich s predchádzajúcou právnou úpravou za účelom zvýraznenia týchto zmien.

Z webinára bude k dispozícii kompletný videozáznam.

Hlavné témy

1) Základné rozdiely IT služieb od ostatných predmetom zákazky
2) Predmet zákazky, jeho definovanie
3) IT služby a duševné vlastníctvo
4) Vendor lock-in a čo s ním
5) Základný opis kompetencií ÚVO
6) Priblíženie jednotlivých procesov súvisiacich s novými úlohami ÚVO
7) Oprávnenia žiadateľov/prijímateľov
8) Kontrola prijímateľov
9) Súvisiace predpisy a vzťahy

Lektor

JUDr. Milan Žoldoš – senior advokát v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala, s.r.o. Od roku 2002 sa venuje problematike poskytovaniu pomoci z fondov EÚ, v minulosti pracoval na Ministerstve financií SR ako právnik a certifikátor. Právne služby v danej oblasti poskytoval ako štátnym orgánom a iným verejným orgánom tak aj súkromnému sektoru. Špecializuje sa na oblasť pomoci a podpory z fondov EÚ a verejné obstarávanie.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre