Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
28.5.2024
Čas
10:00 – 11:00

Granty na podporu škôl a vzdelávania v roku 2024

Už v utorok, 28. mája 2024 vám, počas bezplatného webinára, predstavíme možnosti aktuálnych a plánovaných grantov na rozvoj škôl a podporu vzdelávania. Dozviete sa informácie o plánovaných výzvach, ktoré majú byť vyhlásená počas roka 2024 a pozrieme sa aj na aktuálne výzvy na podporu materských, základných a stredných škôl.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Dotácie v oblasti školstva a vzdelávania môžu byť určené na podporu rôznych projektov. Môžu to byť napríklad infraštruktúrne projekty, kde sú dotácie určené na debarierizáciu stredných škôl alebo rozširovanie materských škôl. V oblasti školstva môžu získať podporu aj projekty ktoré prepájajú školy a súkromný sektor alebo projekty zamerané na rozvoj inovatívnych metód vyučovania.
 
Na tomto webinári vám prinesieme prehľad plánovaných grantových možností a dozviete sa od nás aj informácie o podmienkach otvorených grantových výziev a výške financií, ktoré sú ešte stále k dispozícii.

Hlavné témy

1) Zvýšenie kapacít materských škôl

2) Debarierizácia škôl a rozvoj regionálneho školstva

3) Plánované výzvy na podporu škôl a vzdelávania z Programu Slovensko na rok 2024

4) Otázky a odpovede

Lektor


Tamás Szőke – Tamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Maroš Janovič je dlhoročnou súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre