Najnovšie školenia, webináre a online kurzy

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov

Open Data ITMS2014+

Cieľom školenia je nadobudnúť jasnú predstavu o fungovaní otvorených dát ITMS 2014+ a ich využití vo vašej organizácii. Naučte sa…

E-learning: 1,2,3 Granty

Radi by ste využili granty a dotácie pre financovanie vašich projektov, ale neviete sa zorientovať v spleti informácií?…

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.

Dotácie pre školy

Ďalší zo série webinárov bude tento raz venovaný školám a ich podpore z eurofondov ale aj iných grantov a dotácií.

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk