Najnovšie školenia, pracovné raňajky, e-learning

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov

Open Data ITMS2014+

Cieľom školenia je nadobudnúť jasnú predstavu o fungovaní otvorených dát ITMS 2014+ a ich využití vo vašej organizácii. Naučte sa ako získať informácie o výzvach, projektoch, hodnotách  nevyčerpaných financií v grantoch, o dodávateľoch…

Implementácia projektov KKP

Máte schválený projekt v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, konkrétne vo výzve na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu? Chcete ho úspešne zrealizovať? Naše školenie je to čo hľadáte.

GranTalks + Workshop

Radi by ste spoznali možnosti dotácií na kultúru a umenie z čerstvo otvorených Nórskych fondov? Zároveň by ste chceli vedieť ako previesť váš nápad z myšlienky do úspešného projektu? Toto podujatie robíme práve pre vás.

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.

E-learning: 1,2,3 Granty

Radi by ste využili granty a dotácie pre financovanie vašich projektov, ale neviete sa zorientovať v spleti informácií? Absolvujte náš úvodný kurz.

Manažérske zručnosti v kultúre

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré si chcú osvojiť zručnosti riadenia kultúrnych inštitúcií.