Najnovšie školenia, pracovné raňajky, e-learning

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov

Webinár pre poľnohospodárov

Poľnohospodári môžu získať grant vo výške 15 000 € – 50 000 €. Na tomto webinári sa zameriame na praktické otázky podávania žiadostí. Povieme si viac o podnikateľskom pláne a prejdeme si detaily, ktoré môžu záujemcom o dotácie zvýšiť šancu uspieť.

Open Data ITMS2014+

Cieľom školenia je nadobudnúť jasnú predstavu o fungovaní otvorených dát ITMS 2014+ a ich využití vo vašej organizácii. Naučte sa ako získať informácie o výzvach, projektoch, hodnotách  nevyčerpaných financií v grantoch, o dodávateľoch…

E-learning: 1,2,3 Granty

Radi by ste využili granty a dotácie pre financovanie vašich projektov, ale neviete sa zorientovať v spleti informácií? Absolvujte náš úvodný kurz.

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.